Utbildning på distans i projektledning

Ledarskapsutbildning för projektledaren

Ledarskapsutbildning på distans i projektledningNär du som projektledare går en utbildning på distans i projektledning går du en slags ledarskapsutbildning. Projektledning handlar ju till stor del om just ledarskap. Som ledare av projektet behöver du lära dig att nå ut till dina medarbetare med dina visioner, planer och önskemål. Alltför ofta har projektmedlemmarna ingen aning om vad som pågår bakom ledarens dörr. Projektledarens tankar och idéer om nutid och framtid kommer som en överraskning samma dag som förändringar blir aktuella. Men medarbetare av idag vill veta. De vill gärna bli inbjudna till processen och ta del av planeringen för projektet.

Utbildning på distans i projektledning med fokus på ledarskapet

En projektledarutbildning på distans får dig att bli observant på den ofta outnyttjade stora potential som finns i dina medarbetares samlade kunskaper. Regelbundna personalmöten med tydlig information är mycket viktiga för att inte skapa känslan av ”vi och du”, eller i värsta fall ”vi mot dig”. Att få chansen att komma med input och synpunkter gör att engagemanget växer och skapar en känsla av att varje individ räknas. Då kommer dina medarbetare att bli dina största supportrar och arbeta tillsammans med dig mot målen.

Kunskaper ger bättre motivation i teamet

Ytterligare en fördel med att vara frikostig med att berätta om avsikter och intentioner är att dina medarbetare kommer att arbeta bättre tillsammans, som team. En utbildning i ledarskap för projektledare kan visa på det faktum att genom kännedom om verksamhetens mål och framtidsplaner, har alla medarbetare samma plattform att stå på och samma incitament och motivation till att utföra sina arbetsuppgifter. Utan insikt om meningen med verksamheten och framtiden för densamma, kommer var och en att arbeta efter vad den tror är syftet.

Få kunskaper om konflikter och oenigheter

Ingen vill ha ett projekt där alla drar åt olika håll och i en sådan miljö är det lätt att konflikter och oenigheter får fäste och tar form. Det är bättre att istället är väl känt vilka projekt som är på gång . När projektteamet är medvetet om de strategier som arbetas fram, kan de sträva tillsammans. De slipper fundera på meningen med verksamheten. En utbildning på distans i projektledning eller en annan slags ledarskapsutbildning hjälper dig som är ny att till fullo förstå fördelarna med detta synsätt och också hur du ska arbeta för att nå dit.

En slag chefsutbildning för projektledaren

Hjulen snurrar allt snabbare och omvärlden förändras som aldrig förr. En utbildning på distans i projektledning är även en slags chefsutbildning. Utbildningen sätter projektledarrollen under luppen och förbereder dig på framtidens krav och ändrade spelregler. Ekonomin är ett sådant område som chefen och ledaren redan är hårt ansatt av. De finansiella kraven bara ökar, lönsamhet och resultatnivåer ska uppnås med allt mer slimmade organisationer och i chefsrollen ligger att fatta snabba beslut, vars innehåll ska genomföras i rasande tempo.

En ledarskapsutbildning som ger nödvändiga kunskaper

Utmaningen att förankra nödvändiga, och ibland impopulära, beslut ligger på dig som projektledare. Samtidigt vet du att du måste få med dig teamet i förändringsarbetet. Annars finns risk för missnöje, dålig stämning och i förlängningen att personal lämnar projektet. Genom att genomgå en ledarskapsutbildning på distans säkerställer du att du har nödvändiga kunskaper för att kunna implementera och genomföra beslut och åtgärder på ett effektivt och personalvänligt sätt.

Lär dig om projektledarens chefsroll

Chefsrollen i ett projekt faller på projektledare. Se därför till att du har gått adekvat utbildning för rollen. Som ledare av ett projekt ingår även arbetet med att hålla ett öga på konkurrenterna. Det gäller att inte bli förbisprungen och förlora medarbetare till andra. Idag är lyhördhet nyckelordet för att behålla och attrahera bra personal. Som ledare av projektet gör du klokt i att ha en uppmärksam inställning, så att du snappar upp eventuellt missnöje. Lojalitet behöver byggas in i varje enhet inom projektet för att se till att personalen stannar kvar. Om konkurrenten lyckas bättre med dessa viktiga saker finns risken att teammedlemmar lämnar er. Det finns således all anledning att gå en ledarskapsutbildning med fokus på projektledaren viktiga och mångfacetterade roll.