Utbildning i medarbetarsamtal för ledare

Ledarskapsutbildning i medarbetarsamtal

Ledarskapsutbildning i medarbetarsamtalAtt gå en ledarskapsutbildning på distans i medarbetarsamtal för ledare ökar dina chanser att få till en bra dialog med dina medarbetare. Att som ledare ha en god dialog med personalen är en nödvändighet. Detta utgör grunden både för att verksamheten ska fungera bra och för att de anställda ska känna trivsel och engagemang på arbetsplatsen. Kontinuitet är ett ledord i detta sammanhang, liksom en i förväg fastställd mall att gå efter.

Lär dig skapa en avslappnad stämning

Att förlägga utvecklingssamtalet till en annan plats än arbetsplatsen är ett välkänt knep, vilket du får tips m under en ledarskapsutbildning i medarbetarsamtal. När ni håller samtalet på neutral mark uppstår automatiskt en mer avslappnad stämning. En utbildad ledare känner till i vilken ordning medarbetarsamtalet ska ske. Att stämma av och följa upp punkter som överenskommits på förra samtalet är en god inledning på samtalet och ger dig som ledare en första vink om engagemang och vilja hos medarbetaren.

Öppna upp för kommunikation i medarbetarsamtalet

Under en ledarskapsutbildning i medarbetarsamtal får du lärdomar om vad du behöver vara observant på. Har ingenting eller bara lite blivit åtgärdat av sådant som rimligtvis borde ha blivit ordnat sedan ert senaste medarbetarsamtal? Då kan det vara en indikation på bristande intresse eller en alltför stor arbetsbörda. Här är det viktigt att du har ett öppet sinne. Ta inte för givet att det beror på ointresse. Om medarbetaren märker att du redan här har stängt dörren för en kommunikation om orsakerna, kommer resten av medarbetarsamtalet att blir påverkat av detta och  det försämrar resultatet.

En ledarskapsutbildning hjälper ledaren förbättra medarbetarsamtalet

Med en ledarskapsutbildning i medarbetarsamtal i fickan kommer du väl förberedd till samtalen med din personal. Under utbildningen har du lärt dig att det är bra att hela tiden hålla i minnet varför ni har detta samtal. Du vet att syftet är att utveckla, förbättra och eventuellt förändra, inte att klanka ner eller visa ogillande. Självklart känner du även till att ett illa utfört arbete inte kan gå förbi utan kommentar. Men med dina kunskaper i att hålla medarbetarsamtal kommer insikten av att förstå att det är viktigt att komma fram till kärnan. Du måste ta reda på varför arbetet inte är rätt utfört.

Kunskaper ger konstruktiva samtal

Använd ert medarbetarsamtal på ett konstruktivt sätt. Det är steg ett av det du får lära dig under en ledarskapsutbildning i medarbetarsamtal. Utbildningsledaren lotsar dig genom detta och övriga steg som ger konstruktiva samtal. När du har kunskaperna i hur du genomför medarbetarsamtalet kan nödvändiga förändringar ske. Det är först när du har verktygen för att förstå, ta till dig och agera på signalerna från samtalet, som verklig utveckling kan ske.

Planering på utbildningens schema

På schemat för en ledarskapsutbildning i medarbetarsamtal står planering och förberedelse. Före ert samtal behöver du som ledare förbereda dig noga. Under utbildningen får du tips om vilka underlag som behöver tas fram. Du lär dig att det är viktigt att du även skickar underlaget till medarbetaren före mötet, så att han eller hon har möjlighet att kommentera och justera. Ett annat tips du får under utbildningen är att inte ta upp alltför många punkter. Risken är då att medarbetaren upplever att mötet kommer att bli väldigt långt, redan före det startat. Det är också svårt att hålla koncentrationen på topp om samtalet blir alltför långdraget. Ta också en stund för reflektion över den individ du strax ska sitta öga mot öga med under en längre tid. Ert medarbetarsamtal kommer att flyta betydligt smidigare om du förberett dig på just denna medarbetares egenskaper, erfarenheter och inställning.