Online-utbildning för ledare

Utbildning i ledarskap går bra att genomföra på distans

Kunskaper för ledaren genom utbildning i ledarskap på distansUpptäck en modell av ledarskap som hjälper dig att hantera dig själv och andra under en online-utbildning för ledare. Du lär dig att känna igen hur människans olika personligheter påverkar vårt beteende och hur du hanterar detta. Du lär dig att få bra kontakt med ditt team och lär dig att se skillnad på varaktiga och tillfälliga motivationer. Med effektiva metoder kan du på ett enkelt sätt ta reda på vad som verkligen motiverar dina medarbetare. Att hantera konflikter och problematiskt beteende ingår även i utbildningen, vilket är bra färdigheter att utveckla för dig som ledare.

Utveckla dig genom en online-utbildning för ledare

Under en online-utbildning för ledare får du möjlighet att förbättra dina färdigheter i att coacha genom att du får ta del av kraftfulla kommunikationsverktyg. En ledarskapsutbildning på distans lär dig hur du skapar engagemang i ditt team. Genom att du blir utbildad i ledarskap inger du förtroende och ges utrymme att skapa ett stabilt team och öka prestandan. När du tränar och utbildar dig ökar din självkontroll, viljestyrka och ditt fokus. Samtidigt blir också din kreativitet och problemlösningsförmåga förbättrad. Det finns med andra ord mycket utveckling som väntar på ledaren som väljer att boka in sig på en distansutbildning.

Utbildningsprogram som leder till förbättring

Allt som är bra kan även bli bättre. Ledarskapet är inget undantag. Genom online-utbildning för ledare förbättrar du dina förändringsprocesser och får lättare att genomföra de förändringar som är nödvändiga. Du lär dig hur du ökar lojaliteten hos dina medarbetare, genom att du lär dig att lyssna samt ge och ta feedback. Om du är chef ledare med ansvar för ett team är en utbildning i ledarskap viktigt för dig. Det för in dig på rätt spår och banar vägen för ett enklare och mer förtroendeingivande ledarskap.

Utbildning med ambitioner att lära dig tänka nytt

Lär dig tänka nytt som ledareEn online-utbildning för ledare har som ambition att bygga en bro mellan ett sekel av vetenskap och dagens ledare. En brygga mellan hur vår hjärna fungerar och hur du använder den kunskapen för att förbättra din kommunikation och ledarskapsförmåga. För att förstå hur och varför ledarskap fungerar måste vi först förstå vad som triggar igång oss. Vi kommer att dyka in i våra undermedvetna motivationsprocesser och titta närmare på vår hjärna. Att leda med hjärnan har blivit ett känt begrepp och du behöver kunskaper i ämnet, eftersom det underlättar ditt ledarskap. Vår hjärna är vår ”hårdvara” och de undermedvetna programmen som körs i den, det är i princip vår programvara. Att ha kännedom om vad som styr de olika programmen är mycket värdefullt för dagens moderna ledare.

Förväntningar på en utbildning för ledare

Under en online-utbildning för ledare kan du förvänta dig verktyg, konkreta och enkla verktyg som du kommer att kunna använda direkt med ditt team och dina kollegor. I slutändan är syftet med en utbildning att öppna vägen för en ny förståelse av hur motivation och kommunikation fungerar. Detta i sin tur leder mot en ny, mycket effektiv och hållbar modell för ledarskap. Men mest av allt är målet med utbildningen att du som ledare ska ha förstått vilken avgörande roll du spelar för ditt team och för teamets framgång. Och att du kommer att kunna använda den kunskapen så att du kan vägleda ditt team till en ny nivå av samarbete och engagemang.

Utbildning bygger på fakta och forskning

En online-utbildning ledarskap hos oss på Hjärtum Utbildning bygger på fakta, forskning och väl underbyggda teorier inom ledarskap. Vi ger dig ett ramverk i ledarskap, vilket baseras på de senaste insikterna inom bland annat neurovetenskap och andra relaterade områden. Inom denna ledarskapsram kommer vi att visa dig hur du använder tillgängliga verktyg för ledarskap och teamledning. Beteendevetenskap har fått en ökad förståelse för hur vi människor fungerar, inte minst i grupp. Vi vet nu mer om vad som motiverar oss och vad som avmotiverar oss. Vi har fått mer förståelse för varför vi följer vissa människor, och varför vi inte gärna följer andra.

Lär dig modeller för praktiskt ledarskap

Under en ledarskapsutbildning får du lära dig vad som driver ett team och verktygen för att agera på det. Du får långtgående insikter i modeller som hjälper dig att hantera både dig själv och andra. Om du vill lära dig att få god kontakt med ditt team och upptäcka vad som verkligen motiverar dem, ja då ska du gå en online-utbildning för ledare. Även förbättrade coachningsfärdigheter står på schemat under en utbildning liksom förklaringar av kraftfulla kommunikationsverktyg. Våra duktiga utbildningsledare ökar dina kunskaper i att få igång  engagemanget i ditt team. Du utvecklar färdigheter som gör att du kan skapa förtroende, vilket i sin tur ökar prestationerna och viljan att följa dig.

Inlärningsmål

Målet med ledarskapsutbildningenEtt av målen under en online-utbildning för ledare är att lära sig känna igen vad det är som påverkar mänskligt beteende. Genom ökade kunskaper får du kännedom om vad som påverkar våra beslutsprocesser och vad som triggar våra motivationsfaktorer. Genom att du lär dig hur du ska göra för att skapa det viktiga medarbetarengagemanget kommer ditt team att kunna ta sig till oanade höjder. Du lär dig att se bortom fördomar som påverkar lagets prestationer negativt och du får kunskaper som gör att du kan använda varje individs egenskaper på bästa sätt.