Ny som ledare

Distansutbildningar för nya ledare

Distanskurs för nya ledareFinns det ledarskapsutbildning på distans som har fokus på dig som är ny som ledare och dessutom inte är chef? Absolut! Hjärtum Utbildning har flera sådana utbildningar. Vi har sett att det är vanligt inom dagens näringsliv att vara ledare men inte chef. Rollen uppstår ofta genom att en medarbetare i gruppen blir en naturlig ledargestalt. Personen blir någon till vilken de andra i teamet gärna vänder sig. De konsulterar ofta honom eller henne, både för att få hjälp med arbetsuppgifterna och för att få information.

En ledarskapskurs tar upp dina frågor

Om du på detta sätt blir ny som ledare, bör du se till att få gå en ledarskapsutbildning. Denna tar upp de frågeställningar du kommer att ställas inför. Under en sådan ledarskapskurs lär du dig hur du blir en självklar länk mellan gruppen och företaget. Du har förmodligen fått jobbet eftersom du är intresserad av företaget och dess utveckling och tar reda på vad som händer i verksamheten. På så sätt har du samlat på dig information och kunskap som de andra inte har och detta har uppmärksammats av ledningen. Så grattis till din nya ledarposition!

En utbildning i ledarskap ger dig en flygande start

Att vara ny som ledare innebär en mängd olika saker. För att få bra kontroll över din nya situation är en ledarskapsutbildning bra. För det första lämnar du i mångt och mycket din tidigare specialistroll i gruppen. Nu blir dina arbetsuppgifter av arbetsledande karaktär och det administrativa inslaget ökar. Utan formell chefstitel, du är ju en ledare men inte chef, finns det vissa områden som kan bli gråzoner. Ett sådant område är ansvarsfrågan. Vad ansvarar du för och vad ansvarar din chef för? Ett tips är att gå en distanskurs i ledarskap tidigt i din nya tjänst, så att du får redskap för reda ut ansvarsförhållandet redan från början, så slipper någon bli trampad på tårna. Dina ansvarsområden kan tyckas självklara när du börjar din tjänst, men när du väl kommit in i den inser du att det finns delar som du nog inte hade räknat med.

Få checklistor för effektiva medarbetarsamtal

Få en checklista inför medarbetarsamtaletMedarbetarsamtal är en sådan sak. Ska du hålla i dessa eller ska chefen göra det? Förväxla inte samtalen med lönesamtal, man behöver inte prata om lön under ett medarbetarsamtal. Lönen burkar oftast vara en sak för chefen, men kan ibland hamna på ditt bord. Behöver du gå en ledarskapsutbildning på distans som tar upp samtalen med personalen? Som ledare men inte chef kan det vara svårt att veta vad som gäller, red ut det från början så blir det inga oklarheter. Är du dessutom ny som ledare och saknar ledarerfarenhet gör du klokt i att först gå en utbildning, där du lär dig ledarskapets grunder och vilket ansvar du förväntas ta.

Lär dig rekrytera rätt

Ett annat område som kan vara knepigt för den som är ledare men inte chef är rekryteringen. Rent formellt brukar denna arbetsuppgift åligga den som är chef, men då du ska arbetsleda personen är det av stor betydelse för dig att rätt person anställs. Det är nog till och med du som bäst vet vilka kvalifikationer som behövs för tjänsten. Det mest naturliga är att du är med i processen tillsammans med chefen och att du träffar alla kandidater. Är du ny som ledare är du mer beroende av chefen, då du av naturliga orsaker saknar erfarenhet både från rekrytering och arbetsuppgifter.

Ny som ledare och coachning

Få viktiga lärdomar i coachningAtt coacha medarbetare kan bli en uppgift för dig, även om du är ny som ledare. Coachning ingår oftast i en distansutbildning för ledare och innebär att du går tillsammans med medarbetaren i dennes förändringsresa. Du styr inte, du påverkar inte. Detta är inte alltid så lätt, så gå gärna först en distanskurs i ledarskap med fokus på coachning.

Att coacha innebär att du lyssnar och ställer frågor. Du håller koll på att personen hela tiden har målet i kikarsiktet och lotsar försiktigt tillbaka på rätt sig, om snedsteg börjar tas. Du peppar och uppmuntrar och uppbådar all din vilja till att få medarbetaren att verkligen komma fram till dennes mål. Det kommer att komma hinder på vägen. Du ser till att de övervinns. Det kommer att bli läskigt att lämna den trygga komfortzonen. Du finns där och ingjuter mod. Är du ny som ledare är coachningen ett bra sätt att både lära känna dig själv och dina medarbetare.

Utbildning för ledare utan chefskap

Det finns massor med duktiga människor i vårt näringsliv som går under rubriceringen ledare men inte chef. De riktigt framgångsrika har gått någon form av distansutbildning för ny som ledare för att lära sig vad bra ledarskap innebär. Så vad innebär det då i praktiken att sakna chefstitel, men ändå ha stort ansvar för andra människors trivsel och engagemang? Att vara ny som ledare handlar om många saker och en av de viktigaste är att vara närvarande. Det är A och O. En ledare som ständigt är upptagen i möten, gömmer sig bakom en stängd dörr och sällan fikar tillsammans med medarbetarna blir snart osynlig och otillgänglig.

Lär dig vad rollen som ledare innebär

Att inneha rollen som ledare men inte chef innebär att du finns tillgänglig och visar intresse för medarbetarna och visar din vilja att lyssna och förstå. Risken finns att det skapas en arbetsplats utan stadga, ledning och målinriktning. Medarbetarna tappar lätt fokus när de inte får veta vad som är på gång och heller inte träffar sin ledare särskilt ofta. De informella kanalerna i organisationen är viktiga och en ledarskapskurs kan ge dig fler tips och insikter, som du annars kan missa. En annan mycket viktig bit är informationshanteringen. Vid vilken tidpunkt du förmedlar informationen, till vilka och på vilket sätt du gör det kan många gånger vara avgörande för hur den tas emot.

Ny som ledare – viktig ledarskapsträning

En viktig grundprincip när du är ny som ledare är att se till att alla dina medarbetare får samma information samtidigt. Detta lär du dig under en distansutbildning för nya ledare, bland annat. Dessutom måste du se till att alla verkligen har förstått den. Att bara sända iväg ett mejl när det är något mer komplicerat du ska förmedla är inte en bra idé. Du kan inte vara säker på att innehållet uppfattas så som du avser. Egna tolkningar kan läsas in när mottagaren inte kan se ditt minspel eller din kroppshållning. En ledarskapskurs kan lära dig en både effektiv och välstrukturerad informationsteknik, kunskap du har god användning för i många situationer.

Så lär du dig delegera rätt och enkelt

Få kunskap om hur du bäst delegerar uppgifterAtt vara ny som ledare ställer stora krav på delegeringsskicklighet. Du måste låta andra ta sitt ansvar och du måste lämna över arbetsuppgifter till andra, annars kommer din arbetsbelastning att bli alltför stor. Under en ledarskapskurs får du insikt om att du varken behöver eller kan kontrollera allt som händer utan att det går utmärkt att låta andra ta sin del av arbetsuppgifterna. Detta kan kännas jobbigt på många sätt. Dels vet du inte hur arbetet blir utfört, dels riskerar du att någon annan faktiskt gör ett bättre jobb än du själv. Men en stark ledare vågar släppa kontrollbehovet och vågar även låta andra visa vad de går för. Under en online-utbildning för ledare tas i  princip alltid delegering upp, eftersom det är så viktigt.