Ledarskapsutbildning i Stockholm

Gå en ledarskapsutbildning i Stockholm

Utbildningar i ledarskap i StockholmEn ledarskapsutbildning i Stockholm kan genomföras på många olika platser i staden. Vi på Hjärtum Utbildning har alltid våra utbildningar centralt, nära citykärnan. Det ska vara enkelt att hitta och enkelt att ta sig dit, om du kommer från andra delar av landet. Vi har en egen utbildningslokal mitt i centrala Stockholm, på Wallingatan 37. Där kan vi hålla utbildningar för mellan 8-10 personer och vi är fullt utrustade för både fysiska och digitala kurser.

Företagsanpassad utbildning i vår lokal i Stockholm

Ni kan även hyra vår möteslokal. Antingen för att få en helt egen ledarskapsutbildning, bara för era ledare, eller för att hålla ett internt möte. Vi tar hand om fika och lunch och allt runtomkring, så att ni kan koncentrera er på utbildningen eller mötet. Om ni vill ha en helt egen utbildning i Stockholm är det till oss ni ska vända er. Smidigt och enkelt och mycket prisvärt. Kontakta oss för en offert. Det går även bra att boka in sig på en ledarskapsutbildning på distans.

Innehåll i en ledarskapsutbildning

Innehållet i en ledarskapsutbildning i Stockholm eller någon annanstans kan variera ganska mycket. Det kan vara en omfattande UGL-utbildning eller en kortare intensivutbildning. Målgruppen kan vara nya ledare eller de som har jobbat ett antal år i en ledande position. Grunderna i ledarskap är dock desamma. Det handlar till syvende och sist om att upprätta ett förtroende för dig som ledare. Dina medarbetare ska lyssna till dig, följa dig och lita på dig. Förtroende går åt båda hållen. Det är viktigt att du som ledare har förtroende för ditt team lika mycket som det är viktigt att du känner en förtroendekoppling till dig. Detta gäller alla ledare, oavsett antal år i ledarrollen, men det är särskilt viktigt dig som är ny som ledare.

Nya ledare utbildar sig i kommunikation

Det är oerhört viktigt att en ny ledare fortsätter att utveckla sin kommunikationsförmåga som en del av sin personliga utveckling. Här kommer en ledarskapsutbildning i Stockholm, Göteborg, Malmö med flera städer in i bilden. Där får du användbara och praktiska kunskaper om bland annat kommunikation. Det är till exempel nästan omöjligt att kommunicera för mycket när du börjar i en ledarroll. Detta för att du måste se till att teamet förstår sina roller i företagets framgång. Ett effektivt och långsiktigt hållbart ledarskap bygger på öppen kommunikation och tillit som utgångspunkt. Det är svårt för en ledare att leda om de inte är betrodda av laget.

Viktiga utbildningsämnen för ledaren

En ledarskapsutbildning tar upp viktiga utbildningsämnen för dig och lär dig att förtroende är något som byggs inom ett team. Det skapas genom åtgärder som görs konsekvent, varje dag, även i liten skala. När du som ny ledare etablerar och arbetar med teamet för att uppnå dina mål är en snabb väg till att skapa förtroende att vara säker på att medarbetarna förstår de övergripande målen och det strategiska uppdraget. Varför är just denna vision viktig för företaget? Ditt team litar på vad som är tydligt. De litar inte på något som är tvetydigt eller svårt att förklara. När målen är tydliga och väl kommunicerade blir det mindre konflikter och förvirring från alla parter. 

En ledarskapsutbildning lär dig skapa förtroende

Öka förtroendet för dig efter en utbildningEn ledarskapsutbildning som är inriktad mot att lära dig att leda innehåller bland annat information om hur du skapar förtroende för dig som ledare. Säg till exempel att du lovar att dela teamets resultat varje vecka och publicera din uppdaterade resultatkommentarer på måndag morgon. Då behöver du förstå att teamet litar på att du följer det löftet och delar resultat varje vecka och publicerar på måndag morgon. Om det dröjer till onsdag, urholkar det känslan av förtroende och du måste arbeta mycket hårdare för att återfå detta.

En utbildning ger resultat i form av ökade kunskaper

Under en ledarskapsutbildning i Stockholm, eller någon annan del av Sverige, kommer du att lära dig att det är bra att du stakar ut en väg och gör en plan för din grupp. Hur ska ni tillsammans uppnå era mål? Hur anpassar ni planen för att kunna arbeta som ett team? Prata med teamet om områden som behöver förbättras i laget. Berätta hur du som deras ledare kommer att coacha lagmedlemmarna genom dessa områden. Deras dagar kanske kommer att se annorlunda ut än de har gjort tidigare. Detta behöver de vara förberedda på så att de kan planera sin tid väl. De ska se till att de arbetar med det viktiga och inte bara det brådskande.

Kontinuerligt lärande för ledaren

Som ledare är det viktigt att skapa ett kontinuerligt lärande och regelbundet gå olika utbildningar i ledarskap. Du får då nya infallsvinklar till att leda och lär dig ställa rätt frågor. En av de mest kraftfulla frågorna du kan ställa när en anställd sitter fast är ”Hur ska du lösa det?” Hur ska du kunna nå våra mål för just den här arbetsuppgiften? Om till exempel en säljare behöver ringa 10 samtal om dagen, hur ska han/hon då göra det? Fortsätt fråga hur, så borrar du ner i fokusområdet där medarbetaren kan göra en förändring idag eller imorgon för att flytta nålen och få önskat resultat.

Ledarskapsutbildning lär dig delegera

Som ny ledare har du ytterligare ett hinder att klara när du övergår från att ha varit en specialist till en få ledarroll – hur effektivt kan du delegera? Just delegering är en stor del av en ledarskapsutbildning, eftersom det är viktigt att lära sig. När du arbetade som specialist kunde du själv se till att jobbet blev gjort med en hög kvalitetsnivå, eftersom du gjorde det själv. Men när du nu blivit ledare måste du lära dig att delegera arbetet. Det kommer inte att fungera i längden att fortsätta att ta på sig det mesta av jobbet själv. Var vaksam på dina tendenser att fortsätta ta på dig en lejonpart av arbetet själv.

Chefsutbildning i Stockholm

Under en chefsutbildning eller en ledarskapsutbildning i Stockholm får du hjälp med att inse hur viktigt det är att lära sig att delegera när man blir ledare. Du måste lära dig att lita på att andra kan utföra arbetsuppgifterna och börja delegera några av medlemmarna i teamet. Du är van vid att göra allt arbete själv och du behöver utveckla en av de viktigaste ledarskapsfärdigheterna – att veta när du ska delegera och hur du leder människor till framgång.

Lär dig om teamets ansvarsskyldighet

Utbilda dig om teamets ansvar och skyldigheterUnder en ledarskapsutbildning i Stockholm, Malmö, Göteborg med flera städer, kommer detta med teamets ansvar att tas upp. Ansvaret går i flera riktningar. Hur är du som ledare ansvarig inför individerna i teamet? Självklart har du ett stort ansvar i att se till de fullföljer sina arbetsuppgifter och uppnår målen. Teamet och de enskilda medlemmarna har ansvar för att de klarar av de åtaganden de har fått. Att alla förstår och accepterar sitt ansvar är jätteviktigt och här kan vi gå tillbaka till förtroendeprincipen – att åtaganden ska vara konsekventa. Om någon säger att de kommer att ha en viss information åt dig i slutet av dagen, är de ansvariga för det åtagandet att fullfölja och leverera. De bevisar sin pålitlighet i det ögonblicket. De visar sitt ansvar för laget.

Utbildning i att ge teamet självständighet

Ingen gillar en mikromanager. Under en utbildning i ledarskap kommer du att lära dig mer om att våga ge teamet sin självständighet. Om du har visat ditt team vilka mål de ansvarar för och har kommunicerat tydliga förväntningar är det viktigt att låta dem fatta beslut om hur arbetet ska gå till. De behöver utveckla sin egen stil för att hantera sitt dagliga arbete. Se till att du ger dem rätt verktyg för att hjälpa dem att lyckas, t ex genom veckomöten, dagliga möten eller annat som fungerar för er, och träffa dem regelbundet så att de har en öppen dialog med dig om alla frågor eller utmaningar de står inför.

En ledarskapsutbildning visar på ledarstilar

Genom att gå en ledarskapsutbildning i Stockholm, eller någon annanstans, lägger du grunden för att bli framgångsrik. När du befordras till en ledar- eller ledningsroll finns det en spänning inför den nya utmaningen och kanske en viss rädsla för att ta ett mycket större ansvar. Ta dig tid att tänka efter hur du vill agera som ledare. En utbildningen hjälper dig att hitta din egen autentiska ledarstil. Att ta sig an ett team innebär en helt ny match, och det finns gott om nybörjarmisstag att göra. Utrusta dig så att manteln du bär som ledare inte slits sönder två månader in i din nya roll som ledare. Lita på teamet, planera, delegera, axla ansvaret och du kommer att bli en ledare som är engagerad, engagerad i teamets framgång och 100% bakom företagets uppdrag.