Ledarskapsutbildning i coachning

Ledarskapsutbildning lär dig om coachning

Utbilda dig i coachningEn ledarskapsutbildning innehåller i stort sett alltid ett avsnitt om coachning. Detta beror på att coachning är ett mycket effektivt och pedagogiskt sätt att föra medarbetaren framåt. En utbildning i coachning kan genomföras både på distans och i klassrum. I båda fallen innebär ett coachande ledarskap att du sätter din medarbetare vid rodret till sin egen utveckling. Din uppgift som coach är huvudsakligen att lyssna till medarbetaren, ge relevant feedback, ställa frågor som leder i rätt riktning samt stimulera till förändring genom sporrande uppgifter. Hur du gör rent praktiskt lär du dig under en distansutbildning i coachning.

Distansutbildning höjer kompetensen i att coacha

När du går en ledarskapsutbildning på distans i coachning höjs din kompetensnivå, både i ledarskap generellt och i coachning i synnerhet. Det är viktigt att du förstår medarbetaren och sätter dig in i vad han eller hon vill åstadkomma. Först då kan du vara det bollplank som coachen ska vara. Att du verkligen lär dig om den inkännande och lyssnade delen är därför mycket viktig. Under distansutbildningen får du tid tid att öva på olika scenarier och situationer som kan uppstå. På så sätt övar du upp din förmåga att lyssna och lär dig att stanna upp och ta till dig av medarbetarens information.

Få kunskaper om återkoppling och feedback

Under din ledarskapsutbildning på distans i coachande ledarskap lär du dig också hur du gör för att ge bra och konstruktiv återkoppling till dina medarbetare. Under processens gång kommer det att bli perioder som är jobbiga och mödosamma för den som blir coachad. Förändring är inte alltid lätt att åstadkomma och kräver mycket av medarbetaren. Han eller hon måste våga pröva okända väger och utsätta sig för uppgifter som kan kännas obekväma och besvärliga. Den egna komfortzonen är svår att ta sig ur, det är ju lättare att göra som man alltid har gjort. Här blir din uppgift som coach mycket viktig.

Ledarskapsutbildning inkluderar verktyg för samtal

En ledarskapsutbildning ger dig bra verktyg för vilka frågor du ska ställa för att ditt coachande ledarskap ska lotsa medarbetaren hela vägen. Du lär dig ta dig genom de snåriga och jobbiga förändringarna, fram till målflaggan. Se till att medarbetaren behåller fokus och skärpa på målet och uppmuntra genom att peka på det positiva som kommer i samband med målgången.  Poängtera att om han eller hon fortsätter som förut så blir också allting precis som förut och det var ju inte meningen. Avsikten är att gå framåt och uppåt, inte i sidled, något som låter enkelt men som behöver lyftas fram och påminnas om, igen och igen.

Bli skicklig i att utforma arbetsuppgifter

Kunskap i att utforma arbetsuppgifterUnder en ledarskapsutbildning får du tips om  hur du kan utforma arbetsuppgifterna på rätt sätt. Det ska verka som om medarbetaren själv konstruerar utmaningarna. Ett sätt att agera i ditt coachande ledarskap är att ge den du coachar uppgifter och uppdrag för att på så sätt öva in nya vanor. Bara genom att våga prova att göra saker på ett nytt sätt kan öppna dörrarna för ett nytt sätt att se på saker och ting.  Kom ihåg att det är kärnan i coachning, att medarbetaren själv ska komma framåt. Du ska vara lotsen och den som hela tiden ser till att spåret mot målgången följs.

Distansutbildning i coachning ger dig stöd

Som du märker innebär ett coachande ledarskap att du hela tiden är med på resan. Dock inte som utförare, utan som bisittare. En ledarskapsutbildning på distans i coachning är här ett gott stöd så att du lär dig göra rätt. Det är annars lätt att ta över för mycket, eftersom du ju så gärna vill att medarbetaren ska lyckas. Det gäller för dig att ha kunskaper om hur coachning går till. Först då kan du skapa rätt förutsättningar för medarbetarens lärande process. Du ska få honom eller henne att inse att allt som behövs finns inom dem själva. Det är de själva som bär på potentialen att nå framgång. Uppmuntra nyfikenhet genom att själv vara nyfiken på hur medarbetaren tänker och resonerar. Skapa framtidstro genom att visa tillit och tro på medarbetarens egen förmåga till förändring.