Ledarskapsutbildning hos Hjärtum Utbildning

Distansutbildning eller fysisk utbildning hos Hjärtum

Gå en ledarskapsutbildning hos Hjärtum och utveckla ditt ledarskapNär du går en ledarskapsutbildning hos Hjärtum Utbildning kan du vara säker på att du får en gedigen, genomarbetad och modern utbildning för dig som chef och/eller ledare. Du väljer om du vill vara med på distans eller gå utbildningen i klassrum. Innehållet i våra utbildningar är modernt, strukturerat och pedagogiskt upplagt. Du utvecklar dina färdigheter som ledare och upptäcker sidor hos dig själv som du kanske inte visste att du hade. Genom träning och övning blir du en bättre ledare och genom ökade kunskaper blir du också mer trygg i rollen. En ledarskapsutbildning på distans ökar din självkännedom och lär dig mer om vad det är som gör dig till en god ledare. Du bygger på dina möjligheter att verkligen lyckas i ledarrollen, samtidigt som du lär dig att prioritera och delegera.

Populära ledarskapsutbildningar

Några av våra mest populära utbildningar i ledarskap är dessa fem nedan. Utöver dessa kan du stärka dina kunskaper ytterligare med spetskompetens inom t ex arbetsrätt och ekonomi.

  • Ny som chef
  • Att leda utan att vara chef
  • Arbetsledarutbildning
  • Projektledarutbildning
  • Chefens samtal

Utbildning ger utveckling

En ledarskapsutbildning hjälper dig i din utveckling som ledare. Den tar upp viktiga områden, såsom ansvarsförhållande, delegering, teamutveckling och personlig effektivitet. En utbildning anpassad för dig som ledare ger dig många bra kunskaper inom ledarskap. Dessutom får du nödvändiga lärdomar om hur du leder ditt team. Att reda ut vilket ansvar du förväntas ta och väga det mot det ansvar du formellt sett har, är av yttersta vikt. Ibland kan din roll per definition innebära att du inte har någon formell chefstitel. Det kan ändå finnas krav på dig att ta hand om vissa bitar, såsom arbetsfördelning, medarbetarsamtal och ledighetsansökningar. En bra utbildning inom ledarskap ger dig insikter och lärdomar som behövs för att bli en effektiv och modig ledare.

Kunskap om konsten att delegera

Genom delegering kan cheferna runt omkring dig överlåta ansvar på dig. Se till att dessa ansvarsområden sätts på pränt. Det ska tydligt framgå vad du kan fatta beslut om och vad du inte kan fatta självständiga beslut om. Som ett led i din ledarutveckling bör du gå en ledarskapsutbildning hos Hjärtum Utbildning som tar upp problematiken kring hur det är att leda både med och utan formell chefstitel. Då får du en mycket bra grund att stå på och slipper trilla i vanliga fällor. En sådan fälla kan vara att du har ansvar för att en arbetsuppgift utförs, men du har inte rätt att rekrytera personal till arbetsuppgiften.

Så kan du utveckla ditt team

Utbildning lär dig om teamutvecklingAtt veta hur du ska utveckla ditt team är viktigt. Låt en del av din ledarutveckling handla om att använda gruppdynamiken rätt. Då når ni era mål och använder gruppens kunskaper och erfarenheter på bästa sätt. Som ledare men inte chef är du den naturliga ledaren för gruppen och du har förmodligen blivit ledaren just för att andra har lagt märke till dina ledaregenskaper. En sådan egenskap är förmågan att utveckla teamet genom att se varje individs behov, kunskaper och förmåga att samspela. En bra ledare kan se gruppen som en enhet, som förs framåt tillsammans. Han/hon kan samtidigt se enskilda intressen och ta tillvara på talanger.

Utbildning för ledaren är viktigt

Personlig effektivitet är ett område som passar alla ledare, på alla nivåer. Gå en ledarskapsutbildning som lär dig att ta till vara din tid, det är nästan ett måste i din ledarutveckling. Som ledare men inte chef kommer du att märka att många sliter och drar i dig och kräver din uppmärksamhet. Du kommer inte bara att arbetsleda och motivera din grupp. Du kommer även att gå på möten, själv leda möten, hålla dig underrättad om regler och praxis och dessutom vara direkt involverad i den dagliga verksamheten. Mejl kommer i strida strömmar. Telefonen kommer att ringa och personer kommer att komma in till ditt kontor för att prata.

Att leda utan chefsmandat kräver nya kunskaper

En utbildning som hjälper dig som är ledare men inte chef att strukturera din tid är väl investerade pengar. Bara genom att lära dig finesserna i ditt e-postsystem kommer du att spara mycket tid, som du annars hade spenderat på att leta efter skickade mejl, mottagna mejl och bifogade filer. Ledarutveckling handlar inte bara om att utveckla dina personliga egenskaper och lära dig coacha, leda och styra, även om det är den största delen. Det handlar även om att få god ordning och struktur på arbetslivet och hitta balans i tillvaron, bl a genom att använda de hjälpmedel som finns att tillgå.

Ledarskapsträning övar upp ett gott ledarskap

Vad innebär egentligen ett gott ledarskap? Hur gör man för att leda andra människor på bästa sätt? Att gå ledarskapsträning hos Hjärtum Utbildning är ett bra sätt att få svar på dessa frågor och dessutom lära sig massor om hur man gör i praktiken. Som ledare är du en förebild för dina medarbetare. Du anger tonen som ska gälla på arbetsplatsen och du symboliserar mallen för uppförande, engagemang och måluppfyllelse. En bra ledare förstår denna roll och agerar i enlighet med den. Värderingar, arbetsmoral och inställning till företaget demonstreras tydligt och öppet och återspeglas i allt som ledaren gör och uttrycker.

Utbildningen innehåller flera viktiga delar

En utbildning ger dig ett brett spektrum av kunskaper och innehåller många viktiga delar. Bland annat tas det här med ett ledarskap i god balans upp. Ett ledarskap i balans innebär bland annat en förmåga att delegera. Som ledare kan du inte göra allting själv och dessutom stärker det dina medarbetare att få förtroendet från dig. Under en ledarskapsutbildning får du kunskap om delegeringens konst och du lär dig också skillnaden mellan att ge en kvalificerad arbetsuppgift och bara lämpa över en syssla som du vill bli av med. Att verkligen delegera innebär modet att även lämna ifrån sig de befogenheter som krävs för att kunna utföra uppgiften på ett bra sätt och att låta den anställde ta åt sig äran av ett väl genomfört uppdrag.

Kunskapshöjning i ämnet kommunikation

Få lärdomar i kommunikationÅterkoppling är viktigt i ett starkt och dynamiskt ledarskap. Då handlar det inte om att ge beröm i tid och otid, utan om att välja ut tillfällen då uppmuntran och feedback är befogat och betydelsefullt. En utbildning för ledare hos Hjärtum Utbildning kan ge värdefulla tips om hur du bäst motiverar och peppar din personal, så att effekten blir att medarbetarna känner sig sedda, behövda och uppskattade på arbetsplatsen. Det behöver inte alltid vara direkt förknippat med själva arbetsuppgiften de utför. Det kan handla om lojalitet, förmåga att samverka eller konstruktiva förändringsförslag. Att på detta sätt visa att du ser medarbetaren och uppskattar hans eller hennes engagemang skapar förutsättningar för utveckling och framåtanda.

Ledarskapsutbildning hos Hjärtum Utbildning – här börjar din resa

Sedan kommer vi till området kommunikation och ledarskap. Att gå en ledarskapsutbildning och lära sig hur man ska arbeta med kommunikation är mycket betydelsefullt för en framgångsrik ledarkarriär. Det räcker inte med att bara ställa sig upp och prata. Som ledare är du alltid företrädare för företaget och det du säger kommer att begrundas och analyseras i detalj. Det första du måste tänka på är att vara tydlig i alla lägen. Det får inte råda någon tveksamhet om vad du menar. Tänk på att det du säger ska skapa samsyn och enighet, inte åstadkomma oro och osäkerhet. Upprepa gärna kärnan i ditt budskap en extra gång, så att du är säker på att informationen nått fram.

Kunskapsutveckling för ledaren genom utbildning

Ledarskap och beslutsfattande går hand i hand. Du måste ha modet och viljan att fatta beslut, även obekväma sådana. Ibland krävs även mod för att motstå kraven på alltför snabba beslut, när du instinktivt känner att frågan måste beredas ytterligare för att slutresultatet ska bli bra. En ledarskapsutbildning lär dig skillnaden mellan att kunna fatta snabba beslut när det krävs och är möjligt och att fatta snabba men dåligt underbyggda beslut. Konsekvenserna faller alltid tillbaka på dig och det är därför viktigt att du har bra på fötterna. Att i efterhand säga att du inte hade tid att tänka efter verkar inte förtroendeingivande och undergräver din trovärdighet som ledare.

Med en ledarskapsutbildning i ryggen skapar du rätt förutsättningar för att ha tillräckligt med kunskaper för att våga ta dig an din roll att leda. Välkommen till oss på Hjärtum Utbildning!