Ledarskapsutbildning för nya chefer

Ny som chef – en bra ledarskapsutbildning på distans

Utbildning för nya cheferNu när du är nybliven chef är det bra att så snabbt som möjligt gå en ledarskapsutbildning på distans för nya chefer. Det är många saker du behöver tänka igenom och en utbildning ger dig tid att reflektera. En bra ledarskapsutbildning förbereder dig inför ditt nya jobb. Det är ett bra sätt att frigöra tid för eftertanke och reflektion. Samtidigt inhämtar du den kunskap du behöver i rollen som chef. Du får nu nytt ansvar och med det följer nya befogenheter och utmanande arbetsuppgifter. Du har en mängd olika områden att bekanta dig med och ett antal medarbetare att lära känna. Dessutom ingår du nu i andra grupper, såsom ledningsgrupp och olika ansvarsgrupperingar, vilket ställer nya krav.

Utbildning för nya ledare

Kanske känner du redan dina medarbetare, eftersom ni arbetat tillsammans tidigare. Men det är skillnad att känna dem som chef och som arbetskamrat. Detta är ett typiskt dilemma som ingår i innehållet i en utbildning för ledare. Kanske märker du redan en viss skillnad i attityd och uppträdande mot dig, nu när du är deras chef och ny som ledare. Det går ofta med automatik, eftersom de i och med din nya roll hamnat i beroendeställning till dig. Under din ledarskapsutbildning på distans får du lära dig att hantera den nya situationen, där du går från kompis och gruppmedlem till chef och beslutsfattare. Det kan kännas ovant och konstigt att plötsligt vara den som alla måste vända sig till.

Utbildningsmål under utbildningen

Ett av utbildningsmålen under en utbildning för nya chefer är att ger dig kunskaper som hjälper dig att arbeta både effektivt och starkt. Som ny chef kommer du säkert att märka att det är svårt att få tiden att räcka till. Förutom att förhållandet till dina före detta kollegor har förändrats har även förhållandet till chefer, kunder och leverantörer ändrats. Låt det ta lite tid att bli varm i kläderna och gå en chefsutbildning. Det kommer att ge kännedom om vad som förväntas av dig. Då blir det lättare att tackla alla nya uppgifter och hantera de nya relationerna till övriga inom och utom verksamheten. Du lär dig hur du ska kommunicera internt och externt och att utveckla din egen ledarstil.

Avsnitt under en utbildning i ledarskap

Du möter duktiga utbildningsledare för nya cheferEtt särskilt avsnitt under en utbildning för nya chefer brukar ägnas åt området arbetsrätt. När du är nybliven chef är du också ny på att skriva anställningsavtal, sätta lön, förhandla om förmåner, hålla medarbetarsamtal och rekrytera. Kanske har du en personalavdelning att vända dig till för vägledning. Men du behöver ha grundläggande kunskaper om lagar, regler och kollektivavtal för att uppfattas som trovärdig. När du t ex håller medarbetarsamtal måste du ha regelverket i ryggen för att kunna genomföra ett konstruktivt och givande samtal, både för din och din medarbetares skull. Allt behöver du inte kunna, men tillräckligt för att utstråla säkerhet och lugn.

Distansutbildning tar ofta upp coachning

Att coacha medarbetare är populärt idag och också mycket användbart. En utbildning för nya chefer brukar ta upp området coachning, just för att det är ett väl fungerande sätt att utveckla dina anställda. På köpet utvecklar du dig själv nu när du är nybliven chef, eftersom du lär dig mycket om dina egna färdigheter. Du får kunskap om hur du bäst ställer frågor, lyssnar och guidar medarbetaren på dennes resa mot förändring. Du lär dessutom känna din medarbetare på ett nytt sätt, vilket kan ge nya infallsvinklar både när det gäller arbetsuppgifter, kunskaper och fallenheter. Detta är speciellt användbart i tider av förändring, då organisationen ska struktureras om och nya sätt att arbeta införas. Be om att få gå en ledarskapsutbildning för nya ledare så snart som möjligt, det kommer att öka dina chanser till en bra start i chefsrollen.