Lär dig att leda

Så kan du lära dig att leda andra

Lär dig att leda andra genom att utbilda dig i ledarskapLär dig att leda genom att träna på ditt praktiska ledarskap och komplettera det med en ledarskapsutbildning. Genom övning inser du hur det är att vara ledare, men det räcker oftast inte. Du behöver bygga på med kunskaper från en utbildning också. När du vet hur du ska leda är det roligt att motivera och föra ditt team framåt. Som ledare blir du kaptenen på gruppens resa från att vara lösa delar till att komma samman till en sammanhållen enhet. Med relevanta kunskaper i ledarskap och genom ihärdig övning kommer du att kunna mejsla fram din grupp. Allt eftersom märker du hur gruppens dynamik fungerar bättre och bättre. De olika rollerna i gruppen stabiliserar sig och ansvaret är väl fördelat.

Nu rullar teamet framåt, mot målet. En ledarskapsutbildning på distans eller i klassrum jämnar ut din väg mot en stabil och sammansvetsad grupp som levererar mot målen och samtidigt trivs tillsammans.

Att leda ett projekt

En projektledare är särskild typ av ledare. Han eller hon står centralt i projektet och dennes kunskaper är avgörande för om projektets mål ska bli uppfyllda. Om du ska ta på dig rollen som projektledare bör du be om att få gå en utbildning där du lär dig att leda just ett projekt. Helst ska du se till att gå kursen före projektet startar upp. Under en projektledarutbildning lär du dig vad rollen som projektledare går ut på. Du inser att det är något annorlunda att styra ett projekt mot att styra en ”vanlig” grupp. Det är bland annat därför som en utbildning för projektledare är så användbar för nya projektledare.

Lärdomar efter utbildningen

Du får många nya lärdomar, allt från att starta upp till att avsluta projektet. En projektledare har ett mycket stort ansvar. Du ska se till att projektplanen blir uppfylld och att du inte överskrider de resurser du fått. En utbildad ledare av projekthantering känner till fallgropar och fällor som man kan trilla i. En sådan fälla är att inte avsluta på ett bra sätt. När ett projekt tar slut kan många i gruppen uppleva det som jobbigt. Ett uppskattat samarbete är snart slut. Glöm därför inte bort att planera in en fin final, så att ditt projektteam får ett värdigt avslut.

Ledarskapsutbildning som lär dig leda

En ledarskapsutbildning lär dig att ledaVid första anblicken verkar ledarskapet inte så märkvärdigt. Hur svårt kan det vara att leda andra? De flesta som blivit ledare håller nog med om att det visade sig vara knepigare än vad de trodde.  De som inte får gå en ledarskapsutbildning i början av den nya karriären får oftare problem i ledarskapet. Du lär dig att leda under en utbildning och får tillgång till modeller och metoder som stödjer dig i ditt ledarskap. Med lärdomarna från utbildningen kommer tryggheten i att det finns hjälp att få från olika håll. Du lär dig att parera för hindren och runda fällorna. När du utbildar dig till ledare utrustar du dig med såväl fakta som färdigheter inom ledarskapsområdet. Det blir grunden för ett tydligt och modigt ledarskap.

Modernt och klassiskt innehåll i utbildningarna

Varje ledarskapsutbildning leds av en utbildningsledare som guidar dig genom ledarskapets olika områden. Kursinnehållet kan vara både klassiskt och modernt. Innehållet i en klassik utbildning lägger fokus på tidlösa frågor som ständigt är aktuella. Här hittar vi exempelvis coachning, gruppdynamik och konflikthantering, för att bara nämna några områden. En modern ledarskapsutbildning ser till att deltagarna får ta del av den senaste forskningen inom området ledarskap. Just nu är distansledarskap under luppen och vi kommer förmodligen att se mycket forskningsresultat från detta område framöver. Ett annat område som seglat upp under senare år är gränsen mellan fritid och arbetstid. Med dagens teknik blir gränsen flytande och många kollar  till exempel mejlen hemifrån. Om du ens går hemifrån. Idag arbetar många på distans och lämnar inte hemmet för att jobba. Hur detta påverkar oss kommer vi att se mer av under framtidens utbildningar.

Hitta jämvikten i ledarskapet

När det är så enkelt att arbeta var som helst ifrån kan det vara svårt att låta bli att arbeta på sin fritid. Det gäller inte minst chefer och ledare som är nya på sina positioner. Alla nya vill visa vad de går för. Här kan man se att de organisationer som har en sund inställning till var, när och hur ledare och chefer arbetar, är de som behåller sin personal längst. Ofta ser dessa företag till att utbilda sina ledare genom olika ledarskapsutbildningar, där de lär sig om prioritering och delegering. Det fungerar ju inte att jobba hela tiden och ständigt hålla sig uppdaterad.

Nyckelordet här är insikter om vikten av återhämtning. Det är nog bra att visa framfötterna och jobba hela stenhårt, men det är viktigt att balansera upp med vila, rekreation och återhämtning. Både kropp och knopp behöver vila. Låt den nya ledaren finna rätt balans. Se till att era ledare är välutbildade och vet hur de ska strukturera sitt arbete och sin tid.