Feedback på distans

Feedback på distans för ledare

Lär dig att ge feedback på distansIdag är det vanligt att du som ledare måste ge feedback på distans. Pandemin har gjort att många fortsatt att jobba hemifrån och som ledare träffar du numera inte dina medarbetare fysiskt på samma sätt. Turligt nog går det utmärkt att ge feedback på distans, om du bara vet hur du ska göra. Feedbackmodellen är här en metod som du ofta får lära dig under en ledarskapsutbildning. Denna modell är effektiv för att ge återkoppling till medarbetare som arbetar på distans. Modellen är ett exempel på praktisk sakkunskap som du får med dig efter en distansutbildning.

Lär dig de olika stegen i modellen

Under utbildningen går vi igenom de olika stegen som modellen bygger på. Börja med att se till att ni båda kan sitta ostört. Första steget i manualen för feedback på distans är att fråga medarbetaren om han eller hon är redo för feedback. Om du märker att förutsättningarna inte är de bästa är det bättre att föreslå en ny tid. Det kan till exempel vara att du ser att andra personer dyker upp i bakgrunden eller att internetuppkopplingen svajar. När du ska ta upp känsliga saker vill du inte ha saker runtomkring som stör.

Ge din bild av situationen

När ni båda är ostörda tar du upp vad det är som du vill ge feedback på. Beskriv, utifrån din egen bild av situationen, så specifikt som möjlig beskriva vad du har uppfattat. Om du till exempel vill ta upp att du tycker medarbetaren inte längre är lika engagerad i arbetet kan du säga: ”Igår på mötet upplevde jag att du var frånvarande och engagerade dig i din mobiltelefon mer än i mötet.” Fortsätt med att berätta vad det gör med dig: ”När du inte visar uppmärksamhet för mötet upplever jag det som att du är ointresserad och det får mig att börja fundera på ditt engagemang”.

Öva upp din skicklighet under en utbildning

Under en utbildning för ledare på distans övar du upp din skicklighet i att ge feedback. Du förstår att du måste be om medarbetarens bild av situationen: ”Vad tänker du om det jag just sagt?” Kunskaperna du fått genom att du utbildat dig öppnar upp för att kunna identifiera om du och medarbetaren har samma bild av det inträffade. Du lär dig en metod för att stämma av om medarbetaren förstår vad du menar och därmed har du tagit ett viktig steg i feedbacktrappan.

Förslå en lösning

Beskriv vad du önskar framöver: ”På kommande möten vill jag gärna att du stänger av telefonen och ägnar din uppmärksamhet åt mötet”. Skapa en överenskommelse med medarbetaren: ”Kommer du att kunna göra detta framöver?” Tacka för att medarbetaren öppnat upp för att ta emot feedback (om han eller hon gjorde det). Det är tufft att ta emot konstruktiv feedback och det kräver mod från båda parter. Att visa att du vill ha ett öppet feedbackklimat och att du uppskattar att medarbetare kan ta feedback gör dessa situationer lättare i framtiden.

Praktiska och teoretiska färdigheter blir bättre

Dina praktiska och teoretiska färdigheter i att ge feedback blir bättre under en ledarskapsutbildning. Du får varva föreläsning med träning och övning. En övning lär dig att du alltid ska ge feedback i så nära anslutning till den inträffade situationen som möjligt. Detta för att situationen ska vara färsk i minnet både för dig som chef och för din medarbetare. Därtill skapar du större förtroende genom att inte komma med en rad överraskningar till din medarbetare i medarbetarsamtalet. Medarbetaren ska löpande vara informerad om hur du uppfattar hans eller hennes prestation, så att det finns utrymme att korrigera sig. Detta och mycket mer lär du dig under en utbildning i ledarskap.

Ledarskapsutbildning om att lyfta alla i teamet

Kunskaper får dig att lyfta teametDu som ledare har ett ansvar att lära känna dina medarbetare. Först då kan du ge adekvat feedback. Avsätt ett par dagar för en ledarskapsutbildning och lär dig hur du anpassar din feedback efter just din grupp. Din uppgift är att skapa ett bra team som tillsammans når bra resultat. Detta är inte möjligt om du inte tar dig tiden till att lära känna varje individ. Som ledare ska du hitta varje medarbetares unika talang. Detta gör du genom att prata med varje anställd om vad han eller hon tycker bäst om med sitt arbete.

Medarbetarsamtal fyller ofta sin funktion, men att sitta ner på tu man hand med sin chef en gång om året är inte tillräckligt. Genom att med genuint intresse möta dina medarbetare och ge feedback på ett bra sätt skapar du goda relationer. Förutsättningarna ökar för att du ska kunna bygga ett starkt team när du förstår personalens olika personligheter och drivkrafter, både på och utanför jobbet.