Ekonomi för icke ekonomer

En sorts ledarskapsutbildning

Även en ekonomikurs kan räknas in bland kategorin ledarskapsutbildningar. Som ledare har du nämligen ett stort behov av att förstå företagsekonomi. Därför är utbildningen Ekonomi för icke ekonomer en mycket bra kurs att gå. Du får insikt i hur ekonomin i ett företag hänger ihop och fungerar och du lär dig att prata med ekonomer på ekonomers vis. Med kunskapen kommer tryggheten att våga prata om och diskutera det ekonomiska läget, nyckeltalen för verksamheten, lönsamheten osv. Du lär dig vilka termer som betyder vad och i vilket sammanhang du kan använda dem. Du får kunskap om vad du kan utläsa ur en ekonomisk rapport och lär dig avgöra om en investering är lönsam.

Gå ekonomiutbildning på distans

Nu för tiden väljer många att gå en ledarskapsutbildning på distans och det du även göra med utbildningen Ekonomi för icke ekonomer. Den ger dig ovärderlig kunskap för dig som är ansvarig för ekonomin i till exempel ett företag, en enhet eller ett projekt. Med kunskaperna ökar din säkerhet och du vågar komma med förslag och idéer, som du kanske inte skulle vågat tidigare. När du förstår vad ekonomerna pratar om är det lättare att utforma till exempel budgets och prognoser som är hållbara. Dessutom är de mer verklighetsanpassade. Du kan räkna ut nyckeltal som är relevanta för din verksamhet och även hålla koll på förändringar av dem. På så sätt blir du väl förberedd och kan lättare parera kommande svängningar i ekonomin.

Knepiga begrepp inom företagsekonomin förklaras

De flesta som inte har en ekonomisk utbildning blir konfunderad över de olika begrepp och termer som ekonomerna använder. Vad menar de egentligen när de ibland pratar om omsättning och i nästa andetag pratar om intäkter? Är det någon skillnad? Och vad är en inkomst egentligen? Ekonomer har många olika begrepp att bolla med. Du behöver inte förstå dem alla, men de allra mest grundläggande är viktiga att känna till.

Ekonomi för chefer lär dig budgetering

Är du chef kanske du vill gå en specialanpassad utbildning i ekonomi för chefer. Varje år ska en budget för nästkommande år upprättas och som chef kommer du sällan undan denna arbetsuppgift. Genom en utbildning i ämnet får du mer kött på benen kring budgeten. Du lär dig t ex vilka olika sorters budgetar det finns. Du får även tips om hur kan upptäcka avvikelser och vad som bör göras om budgeten inte hålls.