Distansutbildning i ledarskap

Ledarskapsutveckling genom lärande på distans

Distansutbildning i ledarskapEn distansutbildning i ledarskap är ett bra sätt att kick-starta sin ledarskapsutveckling. En ledarskapsutbildning på distans kan vara inriktad på själva ledarskapet, men kan även inkludera avsnitt om vad det innebära att vara chef. Båda dessa färdigheter är avgörande för att bli framgångsrik i en chefsbefattning. Om du kommer att vara mer av en informell ledare är ledarskapet det viktiga. Du bör då välja en utbildning på distans som vänder sig till som leder utan chefsmandat. Genom lärande på distans hos oss på Hjärtum Utbildning får du kunskaper som du kan börja använda omedelbart.

En utbildning med chefsrelaterade frågor

Ledarskapsutbildning på distans för dig som är chef tar självklart upp chefsrelaterade frågeställningar. Utbildningen kan till exempel ta upp området att fatta beslut. Om du har en chefsbefattning är du med och tar viktiga beslut. Du styr den dagliga verksamheten i en eller flera enheter inom ett företag. Som chef ansvarar du för att sätta affärsmål, planera hur de ska uppnå dem och övervaka deras framgångsrika genomförande. Mycket av detta kan du lära dig under en distansutbildning i ledarskap, som är riktad mot chefsrollen. Distansutbildning i ledarskap hittar du hos Hjärtum Utbildning.

Chefskap och ledarskap – två sidor under en distansutbildning i ledarskap

Om du istället är en ledare men inte en chef handlar din vardag mer om att hantera medarbetare. Dessa kan inte hanteras hur som helst. Medarbetare behöver en ledare som kan inspirera, coacha och handleda. Detta ska göras på ett sätt som når dem som individer såväl som en grupp. Under en distansutbildning i ledarskap kommer du att inse att en chefsroll och en informell ledarskapsroll ofta är två sidor av samma mynt. På chefssidan är du ansvarig för att sätta och uppnå planer. På ledarsidan motiverar du de personer som ansvarar för att utföra dem. Det är därför de bästa cheferna tenderar att gå ledarskapsutbildning på båda fronterna. Det är också därför en utbildning i båda kan hjälpa din karriär att ta dig till toppen av alla organisationer! ‎

Ledarskapsträning som ger snabbt resultat

Den som vill inspirera sitt team att arbeta smartare och tänka utanför boxen är lämplig för roller inom ledarskap. Personer som är intresserade av dessa roller bör ha stark kommunikationsförmåga och en strategisk vision för sin organisation. Dessa kunskaper är ofta något som du behöver utveckla genom t ex en distansutbildning i ledarskap. De personer som är bäst lämpade för en ledarroll behöver även ha förmågan att bära många olika hattar i organisationen. Har du en positiv attityd och kan lyssna till dina medarbetare har du större chans att lyckas i dessa roller. Genom ledarskapsträning får du snabba resultat och övar upp dina talanger för att leda effektivt.

Distansutbildning i ledarskap och karriären

De flesta karriärvägar för någon i ledande befattning innebär en strävan efter positioner högst upp på företagsstegen. Det inkluderar verkställande direktör, finanschef, operativ chef, produktionschef, ekonomichef m fl. Personer som är intresserade av att leda team kan överväga karriärvägar som inkluderar projektledare, arbetsledare och handledare m fl. En försäljnings-, marknadsförings- eller reklamchef kan t ex hantera den dagliga verksamheten för ett team av personer samtidigt, som de uppmuntrar anställda att nå försäljningsmål och spåra framsteg varje kvartal. Att satsa på att leda utan chefsposition kräver att du känner dig lika bekväm bland människor på ett kontor som bland medarbetare på t ex verkstads- eller butiksgolvet. Du ökar din säkerhet genom att gå en distansutbildning och lära dig mer om vad det innebär att leda.

Ledarskapsutbildning lär dig metoder

När du går en ledarskapsutbildning och lär dig olika modeller, metoder och sätt att leda människor lär du dig samtidigt att hantera dig själv. Ditt sätt att vara ledare på är unikt. Under en utbildning lär du dig att det påverkar ditt beteende och ditt team. Det är viktigt att du lär dig att få kontakt med ditt team. Lär dig t ex skillnaden mellan långsiktig och tillfällig motivation. Ta reda på vad som verkligen skapar motivationen hos medarbetarna. Använd sedan den kunskapen för att förbättra kvaliteten på både arbete och engagemang.

Online-utbildning i konflikthantering

En onlineutbildning lär dig om konflikterSe till att ta tag i problematiskt beteende i gruppen och försök ta reda på varifrån det kommer. Online-utbildning som tar upp konflikter lär dig snabbt hur du kan agera. Osämja kan ha sitt ursprung i allt från fördomar och undermedvetna uppfattningar till konkurrens och revirtänkande. Du kan förbättra arbetsmiljön genom att lära känna igen potentiella fallgropar och öva på dina coachningsfärdigheter. Genom kraftfulla kommunikationsverktyg, som du lär dig under en ledarskapsutbildning, kan du komma långt när det gäller att kväva konflikter i sin linda. Du kan lära dig att hantera frågor som rör mobbning, sexism, rasism, osv.

En utbildning lär dig skapa självgående team

Under en distansutbildning i ledarskap kan du lära dig hur du ökar ditt teams självkännedom. Du lär att öka anpassningsförmåga, viljestyrka, fokus, kreativitet och problemlösningsförmåga. Alla dessa är viktiga ingredienser för att skapa ett gediget team med hög prestationsförmåga och starkt engagemang. Du får insikter som gör att både du och gruppen står bättre rustade vid förändringar. På så sätt klarar ni enklare av hinder på vägen. Du lär dig även att hålla mer effektiva möten och hur du bäst tar tillvara på idéer som kommer fram under t ex en kick-off eller brainstorming-möte.

Distansutbildning för ledare lär dig om gruppdynamik

Alla som har ansvar för ett team eller en grupp har stor nytta av en distansutbildning för ledare. En utbildning kan lära dig att förstå hur vi människor fungerar i grupp. Med den kunskapen kan du förbättra både kommunikation och ledarskapsförmåga. För att förstå hur och varför ledarskap fungerar måste vi först förstå vad som triggar oss. Du kan behöva dyka djupt in i våra undermedvetna motivationsprocesser för att verkligen förstå. Hjärnan har självklart ett finger med i spelet och många ledarskapsutbildningar har med detta i programmet. Det är intressant att lära sig mer om vår hjärna och de undermedvetna programmen som körs i den, vår ”programvara”.

Få ett ramverk i ledarskap under en utbildning

En utbildning i ledarskap ger dig verktyg, konkreta och enkla verktyg som du kommer att kunna använda direkt med ditt team och kollegor. I slutändan är syftet med en kurs att öppna vägen för en ny förståelse för motivation och kommunikation, mot en ny, mycket effektiv och hållbar modell för just ditt ledarskap. Men framför allt är målet att du som chef och ledare kommer att förstå vilken avgörande roll du spelar i ditt team och i dess framgång. Och att du kommer att kunna använda den kunskapen för att vägleda ditt team till en ny nivå av samarbete, engagemang och motivation.

Utbildning i ledarskap ger dig ett ramverk för att leda

När du går en distansutbildning i ledarskap kommer du att få tillgång till ramverk baserat på de senaste insikterna inom ledarskap, kommunikation med flera relaterade områden. Inom detta ramverk finns studier och forskning om mänskligt beteende och du kommer att förstå hur de gäller för ledarskap och teamledning. Beteendevetenskap har fått en ökad betydelse genom åren för att förstå vilka vi är som människor och vad som motiverar oss. Varför är vi benägna att följa vissa människor men inte andra?

Våra utbildningar baseras på vetenskap

En ledarskapsutbildning baserar sig på vetenskapInsikter från socialpsykologi, kognitionsvetenskap och på senare tid de snabba genombrotten inom neurovetenskap, har gett vetenskapen en helt ny förståelse för vilka vi är som människor. Men när vi tittar på hur det ser ut i företagsvärlden och de ledarstilar som finns där, inser vi att det finns det ett stort gap mellan två världar. En distansutbildning i ledarskap kan sägas bygga en bro mellan dessa världar och ger ledare förståelse för vad som driver deras team och verktygen för att agera på det. Du kan bland annat lära dig att:

  • få bättre kontakt med ditt team och inse vad som verkligen motiverar dem
  • förbättra dina coachningsfärdigheter och lära dig använda kraftfulla kommunikationsverktyg
  • öka engagemanget i ditt team
  • skapa förtroende för dig som ledare och öka prestationerna hos teamet
  • öka lojaliteten gentemot företaget och förhindra att medarbetarna går till era konkurrenter