Distansutbildning i Excel är bra för ledare

Distansutbildning i Excel för ledare och administratörer

Distanskurs i ExcelVår distansutbildning i Excel är en grundläggande kurs för nybörjare i Excelprogrammet. Även du som är ledare kan behöva kunskaper i detta användbara program. Du lär dig att använda programmet från grunden, så att du förstår hur det är uppbyggt och därmed kan nyttja dess funktioner på bästa sätt. Genom att du lär dig basen i Excel kan du också bygga på med mer avancerade funktioner, vilket du också lär dig om under vår Excelkurs. Du får tips om genvägar och finesser som kommer att göra ditt administrativa arbete som ledare både enklare och snabbare.

Lär dig om olika format i Excel

Som ledare ska du ofta presentera data i olika sammanhang. Att gå en utbildning i Excel lär dig hur du gör överskådliga och talande presentationer. Cellformatet i Excel avgör cellens utseende. Formatet bestämmer även hur cellens innehåll kommer att se ut. Under vår distansutbildning i Excel lär du dig hur det här med cellformat fungerar och du får prova på att lägga in färger, linjer, teckenstorlekar med mera. Dessa kunskaper gör att du kan göra snygga presentationer i Excel och de underlättar även förståelsen för de data du presenterar. Ett tips du får under utbildningen är att begränsa antalet format du använder samtidigt. Det kan vara frestande att lägga in många olika format, eftersom det är ett roligt verktyg att använda. Dina uppställningar blir dock enklare och renare om du använder några få åt gången och även är konsekvent i dina val av färger, linjer med mera.

Kunskap om listor och tabeller för ledaren

Vår distansutbildning i Excel lägger stor vikt vid att lära dig använda olika listor och tabeller. De flesta ledare har ansvar för till sin grupps resultat och budget. Att lära sig om listor och tabeller underlättar detta arbete för dig som ledare. Listor och tabeller är grundläggande kunskaper som du behöver ha i Excel. Du lär dig till exempel att göra om en lista av data till en tabell och att låsa radrubriker. Detta är mycket användbart, eftersom samma rubrik ligger kvar överst när du scrollar. Vidare tar kursen upp hur du sorterar på olika nivåer. Du kan sortera och filtrera efter färger och textuttryck och du kan även kontrollera om det finns några dubbletter bland dina data.

Excelkurs för dig som är nybörjare

Vår Excelkurs är en baskurs och vänder sig därför till dig som är nybörjare i Excel. Du kan vara ledare, chef eller administratör. Alla har behov av att förstå och kunna använda Excel. Det är bra om tidigare har provat på att arbeta i programmet, så att du förstår hur du klickar och tar dig runt i programmet, men du behöver inte ha några djupare kunskaper. Kursen är även bra för dig som arbetat en del i Excel, genom att du själv provat dig fram. Under kursen kommer du att få många aha-upplevelser och hitta ännu fler användningsområden av programmet.