Distanskurs i ledarskap

Utbildning på distans

En ledarskapsutbildning på distans kan lära dig att skapa en miljö som tar fram det bästa ur varje medarbetare och får varje grupp att prestera på topp. En utbildning för ledare (både på distans och fysiskt) lär dig hur du motiverar varje enskild individ. Det här sättet att leda kallas för prestationsbaserat ledarskap. Det går ut på att mäta och följa upp hur din arbetsgrupp presterar. Arbetsinsatserna följer ledaren upp flera gånger om året och du ger du regelbunden feedback till både gruppen och dess individer. Det här kan vara speciellt utmanade när många arbetar hemifrån. En distanskurs i ledarskap kan ge dig värdefull input till hur du bäst återkopplar till din personal, både de som är på arbetsplatsen och de som är med på distans.

Under en utbildning i ledarskap utvecklar du dina personliga färdigheter i att leda. Det prestationsbaserade ledarskapet är en ständigt pågående process. Det består av att sätta mätbara mål och planera för måluppfyllelse. Kanske behöver ni utbildning i inledningen av ett nytt uppdrag, för att säkerställa att kunskapsnivån är rätt.

Kontinuerlig utbildning håller dig uppdaterad

Under resans gång behöver du som ledare följa hur arbetet fortskrider och eventuellt erbjuda ytterligare kompetensutveckling. T ex i form av en ledarskapsutbildning, en kurs i projektledning, mötesteknik eller presentationsteknik. För att följa upp gruppens arbetsuppgifter behöver du:

  • Genomföra årliga utvärderingar av medarbetarnas prestationer
  • Ge relevant och ärlig feedback
  • Stärka medarbetare som behöver extra kompetensutveckling
  • Använda olika verktyg som finns för att mäta prestation
  • Följa upp de nyckeltal för arbetsinsatserna som ni satt upp
  • Upprätta individuella planer för utveckling av varje medarbetare i gruppen

Om du följer dessa punkter och lär dig tekniker för att mäta prestation på rätt sätt, t ex genom att gå en ledarskapsutbildning på distans, kommer du att kunna mäta och följa upp ditt teams prestationer. Dessutom kommer du själv att utvecklas tillsammans med gruppen, i takt med att milstolpar nås och uppgifter slutförs. Prestationsbaserat ledarskap kan förbättra en grupps insatser och, rätt utförd, kan denna typ av ledarskap se till att dina medarbetare gärna stannar kvar i företaget. Om du ser till att följa upp, ge support när det behövs samt ge bra feedback till din personal stärker det känslan av trivsel i gruppen och nöjdhet med arbetsinsatsen.

En distanskurs i ledarskap ökar din digitala ledarskicklighet

Numera är nästan allting digitalt, men för inte så länge sedan hade det varit science fiction att ringa med sin klocka, utföra bankärenden utanför hemmet eller se på film i mobilen. För att inte tala om att leda sina medarbetare när de arbetar hemifrån! Idag är det något som de allra flesta antingen gör regelbundet eller till och med varje dag. Undrar hur det kommer att se ut om 10 år? Vilken teknologi väntar runt hörnet? Framtiden är spännande – och den är också i högsta grad digital. Som ledare är det nästan tvunget att utveckla sig inom detta område och att gå en distanskurs i ledarskap gör att du håller dig up-to-date med utvecklingen.

Utbildning och kunskap går hand i hand

Varje enskild organisation måste vara beredd att ta till sig av den pågående och den kommande teknologin, om den vill hänga med. De företag som har ledare som genom utbildning och kunskap är uppdaterade om vad som är på gång är de företag som kommer att vara mest framgångsrika. Se till att du ligger i täten – ha rätt kunskaper och skaffa dem genom en distanskurs i ledarskap. När du går en ledarutbildning har du ett gyllene tillfälle att få nya insikter, både från utbildningsledaren och de andra deltagarna. Att lyssna till hur andra gör kan vara mycket lärorikt och ge många aha-upplevelser.

Så väljer du rätt ledarskapsutbildning på distans

Det finns en hel del bra utbildningar för ledare i Sverige. Hur ska du tänka för att välja den som är bäst lämpad för dig? Här är några tips:

Kontrollera om det finns utbildningar som är specifika för ditt ämnesområde. Ibland är en utbildning inriktad mot t ex en viss kunskapsnivå, en särskild bransch eller en viss spetskompetens. Välj den som ligger närmast det du söker just nu.

Vet du med dig att du har lite för lite kunskaper inom ett visst område? T ex arbetsrätt, medarbetarsamtal eller konflikthantering? Leta efter utbildningar som tar upp dessa områden, så att du utvecklar och förbättrar dina svaga sidor.

Läs igenom vad andra som har gått utbildningen tycker. Du kan hitta mycket värdefull information i citat och referenser från andra och du ser också ofta vilken organisation de tillhör och vilken roll de har. Det gör det lättare för dig att se om utbildningen skulle passa för dig.

Vad innebär det att gå en utbildning på distans?

Vi lever i en digital och uppkopplad värld. Vi har AI som hjälper oss att ta hand om våra hem, robotar som städar och klipper gräsmattan. Dagens mobiler är mer kraftfulla än de datorer som såg till att farkoster kunde landa på månen. Är det då förvånande att det idag finns jättebra ledarskapsutbildningar online? Naturligtvis inte. Det hade varit underligt om vi inte hade lyckats överföra kunskap som vi lär oss IRL till online.

En distanskurs i ledarskap kan ge dig precis samma goda kunskaper som en fysisk kurs. Det ställer dock högre krav på både utbildningsledare, teknik och dig som deltagare. Kursledaren måste ha förberett sitt material och sina övningar så att allt går att genomföra på distans. Tekniken måste vara bra, med t ex en bra överföringshastighet i nätverket. Hörlurar eller headset för dig som deltar på distans är nästan en nödvändighet. Det förbättrar både det du hör och det du säger väsentligt.

Tips för distansutbildningen

Ett tips om du sitter hemma är att be övriga i hushållet att inte köra något som tar mycket bandbredd i anspråk. Se också till att du sitter ostört, utan spring i bakgrunden. Stäng av din mikrofon när du inte pratar, så undviker du att ljud från hemmet hörs under kursen.

Ska man ha på sin bild under utbildningen? Svaret är ja! På samma sätt som du syns under en fysisk kurs behöver du synas under en digital utbildning. Det är ingen skillnad.

En onlinekurs är toppen ur många synvinklar; du slipper resor och får mer tid över till annat. Du kan delta fastän du eller någon annan i familjen blir förkyld. Digitalt material tillhandahålls, vilket du kan spara ner och plocka fram då och då för att påminna dig om innehållet.