Förhandling på distans

Att förhandla på distans Man brukar säga att det mesta löses i gott samförstånd när resurstilldelningen är god. I tider när resurserna tryter ökar förhandlingsbehovet. Nu för tiden arbetar många på distans och därför behöver många nu lära sig att förhandla utan att träffa motparten fysiskt. Det finns alltså stort behov för många att vässaFortsätt läsa

Enhetschef går ledarskapsutbildning på distans

Starka chefer går ledarskapsutbildning på distans En enhetschef går ledarskapsutbildning på distans för att få möjlighet att utveckla ett strakt ledarskap. Att se till att er organisation har starka enhetschefer som kan bedriva ett korrekt och modigt ledarskap, är av avgörande betydelse för er framgång. Ge därför era chefer kunskaper genom utbildning, så att visionernaFortsätt läsa

Ledarskapsutbildning om stadier

Ledarskapsutbildning lär dig om olika stadier Under en ledarskapsutbildning på distans lär du dig att det är viktigt att varje stadie för en grupp blir genomfört på ett lyckosamt sätt.  En grupp går nämligen igenom flertalet stadier under sin utveckling mot ett riktigt framgångsrikt team. Allt för att gruppen för varje passerad del ska blirFortsätt läsa

Kompetensutveckling för företag

Att utveckla kompetensen viktigt Att ni kontinuerligt jobbar med kompetensutveckling för företag är viktigt, speciellt kompetensutveckling för ledare. Har ni anställt nya chefer behöver de utbildning för att snabbt ska våga axla chefskapet. Att vara ny som chef innebär många utmaningar. Inte bara för den nye chefen, utan även för övriga medarbetare. Det är därförFortsätt läsa

Distanskurs i ledarskap

Utbildning på distans En ledarskapsutbildning på distans kan lära dig att skapa en miljö som tar fram det bästa ur varje medarbetare och får varje grupp att prestera på topp. En utbildning för ledare (både på distans och fysiskt) lär dig hur du motiverar varje enskild individ. Det här sättet att leda kallas för prestationsbaseratFortsätt läsa

Ta beslut på distans

Att få med dig medarbetarna på distans i dina beslut Hut gör du för att ta beslut på distans? När beslut är fattade behöver du ju tillsammans med ditt team implementera dem. Hur ska det göras när alla sitter på distans? Gå gärna en ledarskapsutbildning för att få lite hjälp kring hur du kan göra.Fortsätt läsa

Ekonomi för icke ekonomer

En sorts ledarskapsutbildning Även en ekonomikurs kan räknas in bland kategorin ledarskapsutbildningar. Som ledare har du nämligen ett stort behov av att förstå företagsekonomi. Därför är utbildningen Ekonomi för icke ekonomer en mycket bra kurs att gå. Du får insikt i hur ekonomin i ett företag hänger ihop och fungerar och du lär dig attFortsätt läsa

Ny som chef – en bra ledarskapsutbildning

Lärdomar för den nya chefen En mycket populär ledarskapsutbildning är Ny som chef. Vi har nyligen genomfört ett utbildningstillfälle där vi hade deltagare både i klassrummet och på distans. Ledarskapsutbildning på distans fungerar utmärkt, tack vare en skicklig utbildningsledare och bra teknik. Deltagarna som var med på distans kunde ställa frågor och interagera nästan somFortsätt läsa