Förhandling på distans

Att förhandla på distans Man brukar säga att det mesta löses i gott samförstånd när resurstilldelningen är god. I tider när resurserna tryter ökar förhandlingsbehovet. Nu för tiden arbetar många på distans och därför behöver många nu lära sig att förhandla utan att träffa motparten fysiskt. Det finns alltså stort behov för många att vässaFortsätt läsa

Ledarskapsutbildning som distansutbildning

Ledarskapsutbildning förbereder för förändringar Under en ledarskapsutbildning lär du dig ett brett spektra inom ledarskapsområdet. Det gäller både klassrumsutbildning och distansutbildning. Du får bland annat kunskaper om att planera för förändringar. Det är viktigt att du lär dig hantera nödvändiga verktyg som behövs för att förena och stödja ett gemensamt mål och vara en förebildFortsätt läsa

Enhetschef går ledarskapsutbildning på distans

Starka chefer går ledarskapsutbildning på distans En enhetschef går ledarskapsutbildning på distans för att få möjlighet att utveckla ett strakt ledarskap. Att se till att er organisation har starka enhetschefer som kan bedriva ett korrekt och modigt ledarskap, är av avgörande betydelse för er framgång. Ge därför era chefer kunskaper genom utbildning, så att visionernaFortsätt läsa

Ledarskapsutbildning om stadier

Ledarskapsutbildning lär dig om olika stadier Under en ledarskapsutbildning på distans lär du dig att det är viktigt att varje stadie för en grupp blir genomfört på ett lyckosamt sätt.  En grupp går nämligen igenom flertalet stadier under sin utveckling mot ett riktigt framgångsrikt team. Allt för att gruppen för varje passerad del ska blirFortsätt läsa

Utbildning på distans i projektledning

Ledarskapsutbildning för projektledaren När du som projektledare går en utbildning på distans i projektledning går du en slags ledarskapsutbildning. Projektledning handlar ju till stor del om just ledarskap. Som ledare av projektet behöver du lära dig att nå ut till dina medarbetare med dina visioner, planer och önskemål. Alltför ofta har projektmedlemmarna ingen aning omFortsätt läsa

Kompetensutveckling för företag

Att utveckla kompetensen viktigt Att ni kontinuerligt jobbar med kompetensutveckling för företag är viktigt, speciellt kompetensutveckling för ledare. Har ni anställt nya chefer behöver de utbildning för att snabbt ska våga axla chefskapet. Att vara ny som chef innebär många utmaningar. Inte bara för den nye chefen, utan även för övriga medarbetare. Det är därförFortsätt läsa

Ledarskapsutbildning är nyttigt

Ledarskapsutbildning är nyttigt för karriären Att gå en ledarskapsutbildning är nyttigt för din karriär som ledare. En utbildning kommer att ge dig många nya infallsvinklar inom ledarskapsområdet och lära dig grunderna i att leda andra. Under utbildningsdagarna lär du dig hur du kan förbättra och utveckla ditt ledarskap. Detta gynnar både dig som person ochFortsätt läsa

Distanskurs i ledarskap

Utbildning på distans En ledarskapsutbildning på distans kan lära dig att skapa en miljö som tar fram det bästa ur varje medarbetare och får varje grupp att prestera på topp. En utbildning för ledare (både på distans och fysiskt) lär dig hur du motiverar varje enskild individ. Det här sättet att leda kallas för prestationsbaseratFortsätt läsa