Distansutbildning i Excel är bra för ledare

Distansutbildning i Excel för ledare och administratörer Vår distansutbildning i Excel är en grundläggande kurs för nybörjare i Excelprogrammet. Även du som är ledare kan behöva kunskaper i detta användbara program. Du lär dig att använda programmet från grunden, så att du förstår hur det är uppbyggt och därmed kan nyttja dess funktioner på bästaFortsätt läsa

Ledarskapsutbildning som distansutbildning

Ledarskapsutbildning förbereder för förändringar Under en ledarskapsutbildning lär du dig ett brett spektra inom ledarskapsområdet. Det gäller både klassrumsutbildning och distansutbildning. Du får bland annat kunskaper om att planera för förändringar. Det är viktigt att du lär dig hantera nödvändiga verktyg som behövs för att förena och stödja ett gemensamt mål och vara en förebildFortsätt läsa

Enhetschef går ledarskapsutbildning på distans

Starka chefer går ledarskapsutbildning på distans En enhetschef går ledarskapsutbildning på distans för att få möjlighet att utveckla ett strakt ledarskap. Att se till att er organisation har starka enhetschefer som kan bedriva ett korrekt och modigt ledarskap, är av avgörande betydelse för er framgång. Ge därför era chefer kunskaper genom utbildning, så att visionernaFortsätt läsa

Ledarskapsutbildning om stadier

Ledarskapsutbildning lär dig om olika stadier Under en ledarskapsutbildning på distans lär du dig att det är viktigt att varje stadie för en grupp blir genomfört på ett lyckosamt sätt.  En grupp går nämligen igenom flertalet stadier under sin utveckling mot ett riktigt framgångsrikt team. Allt för att gruppen för varje passerad del ska blirFortsätt läsa

Utbildning på distans i projektledning

Ledarskapsutbildning för projektledaren När du som projektledare går en utbildning på distans i projektledning går du en slags ledarskapsutbildning. Projektledning handlar ju till stor del om just ledarskap. Som ledare av projektet behöver du lära dig att nå ut till dina medarbetare med dina visioner, planer och önskemål. Alltför ofta har projektmedlemmarna ingen aning omFortsätt läsa

Kompetensutveckling för företag

Att utveckla kompetensen viktigt Att ni kontinuerligt jobbar med kompetensutveckling för företag är viktigt, speciellt kompetensutveckling för ledare. Har ni anställt nya chefer behöver de utbildning för att snabbt ska våga axla chefskapet. Att vara ny som chef innebär många utmaningar. Inte bara för den nye chefen, utan även för övriga medarbetare. Det är därförFortsätt läsa

Ledarskapsutbildning är nyttigt

Ledarskapsutbildning är nyttigt för karriären Att gå en ledarskapsutbildning är nyttigt för din karriär som ledare. Det är en bra investering som lär dig många nya infallsvinklar på det här med att leda andra. Under utbildningen lär du dig hur du kan förbättra och utveckla ditt ledarskap. Detta gynnar både dig som person och denFortsätt läsa

Distanskurs i ledarskap

Utbildning på distans En ledarskapsutbildning på distans kan lära dig att skapa en miljö som tar fram det bästa ur varje medarbetare och får varje grupp att prestera på topp. En utbildning för ledare (både på distans och fysiskt) lär dig hur du motiverar varje enskild individ. Det här sättet att leda kallas för prestationsbaseratFortsätt läsa

Ta beslut på distans

Att få med dig medarbetarna på distans i dina beslut Hut gör du för att ta beslut på distans? När beslut är fattade behöver du ju tillsammans med ditt team implementera dem. Hur ska det göras när alla sitter på distans? Gå gärna en ledarskapsutbildning för att få lite hjälp kring hur du kan göra.Fortsätt läsa