Arbetsledare går utbildning på distans

Arbetsledarutbildning på distans

Utbildning på distans för arbetsledarenSom arbetsledare förväntas du ha kunskaper och erfarenheter inom både ledarskap, ekonomi och kommunikation, utan att vara formell chef. För att kunna leda din grupp mot uppställda mål behöver du bland annat ha kännedom om coaching och teambuilding. Sedan tillkommer kunskaper om konflikthantering och förhandling. Dessutom behöver du grundförståelse för budget och kostnadsuppföljning. Detta är områden som spänner över en stor bredd. Din uppdragsgivare räknar med att du känner till detta. Vår arbetsledarutbildning är speciellt framtagen för dig som behöver bygga på dina kunskaper med arbetsledarens speciella frågeställningar och förutsättningar. Du kan gå denna ledarskapsutbildning på distans eller i klassrum.

Att utveckla ett starkt team

En ledarskapsutbildning i arbetsledning för nya ledare hjälper dig att utveckla ditt mod som ledare och att våga vara den ledare du själv vill vara. Som arbetsledare ansvarar du för att en grupp medarbetare utför sina uppgifter korrekt och i rätt tid. Samtidigt ska du upprätthålla kontakten med ledningen, kunderna och övriga intressenter. Att du har ett starkt team omkring dig är viktigt för att du ska nå framgång. Det är betydelsefullt att du lär dig vilka faktorer som påverkar din grupp att prestera, inte bara goda, utan exceptionella resultat. Du som ledare för teamet har en nyckelroll och det är av stor vikt att du lär känna både dina styrkor och svagheter i olika situationer och händelseförlopp. Det gäller att hela tiden förbättra förmågan att svetsa samman en grupp, så att dess medlemmar känner samhörighet med varandra och har förtroende för dig som arbetsledare.

Hitta ett personligt ledarskap

När du är ny som arbetsledare är det lätt att följa i föregångarens fotspår, men det är inte alls säkert att det är det bästa vare sig för gruppen eller dig som ledare. Det är angeläget att du bygger upp ditt eget, personliga ledarskap, som vilar på just dina specialiteter och starka sidor. Snegla gärna på ledare som du ser upp till och fundera på vad det är som utmärker deras ledarskap, men omvandla deras sätt att leda till ett ledarskap som du själv kan stå för. Under en kurs för nya arbetsledare får du tillfälle att reflektera över dessa frågeställningar och utbildningen skapar det utrymme du behöver för att utveckla ditt personliga ledarskap.

Kunskaper om kommunikation är nyckeln

Lär dig att kommunicera med teamet du lederIbland sker stora förändringar som medför omställningar och anpassningar till nya förhållanden för både dig och dina medarbetare. Det ställer krav både på flexibilitet och förmåga att effektivt och tydligt kommunicera förändringarna till medarbetarna. En arbetsledarutbildning lär dig använda retorik för bättre genomslag i din argumentation. Utbildningen ger dig nya insikter om hur du kan använda kroppshållning och för att förstärka ett budskap och nå större framgång i samband med presentationer och förhandlingar.

Kunskaper ger ett framgångsrikt arbetsledarskap

Nyckelordet inom ledarskap är just kommunikation. Som arbetsledare behöver du behärska både en-till-en-kommunikation likväl som att kunna tala inför större grupper. Du ska kunna hålla obekväma och besvärliga samtal med medarbetarna. Du ska även kunna förklara invecklade och komplicerade sakfrågor för ledning, kunder och ibland också media. Ett framgångsrikt ledarskap består av tydlighet, lyhördhet, flexibilitet och förändringsbenägenhet. Alla dessa delar är nödvändiga  för en framåtsträvande karriär som arbetsledare. Förbered dig på förväntningar och krav från medarbetare, ledning och intressenter genom att gå utbildningar för nya arbetsledare. Det kommer att stärka din roll och öka dina möjligheter som arbetsledare.