Är distanskurser här för att stanna?

Distanskurser fungerar mycket bra

”Om det är så här bra med distanskurser behöver man inte gå fysiskt i framtiden.” Ungefär så uttryckte sig en av våra deltagare på en ledarskapsutbildning på distans för inte så länge sedan. Och jag tror att deltagaren är inne på rätt spår, även om jag inte tror att den fysiska mötesplatsen för utbildning kommer att försvinna. Båda kommer att finnas sida vid sida och ofta verka i symbios med varandra. Det ena kompletterar det andra. Win-win för alla parter.

Välj en seriös utbildningsarrangör

Så, ja, utbildning på distans är här för att stanna. Den har varit på gång ett bra tag och pandemin snabbade upp förloppet. Utbildningsarrangörer och föreläsare fick förra våren kasta sig ut på ganska okänd mark till en början och prova sig fram med Teams, Zoom, Google Hangouts m fl. För det är inte bara att från ena dagen till den andra ställa om från fysiskt till digitalt, vilket en del trodde i början. En seriös utbildningsarrangör ser till att upplägg, pedagogik, övningar, kursmaterial mm anpassas för att passa det digitala rummet.

Varianter på distanskurser och ledarskapsutbildning online

Det finns en hel del varianter på upplägget till utbildning för ledare på distans. En del är webbutbildningar, där alla deltagare kopplas upp mot utbildningsledarens dator. Andra är hybrider, där det finns deltagare både på distans och i utbildningslokalen. Här finns två sätt att göra utbildningen på; antingen filmar man utbildningen och distansdeltagarna bara tittar och lyssnar, eller så möjliggör man för deltagarna att diskutera och prata med utbildningsledaren och de fysiska deltagarna. Det sistnämnda är att föredra, då det blir mer av en utbildning och inte bara en föreläsning. Sedan finns förinspelade utbildningar, som man köper rätten att titta på var och när man vill, oftast under en begränsad tid.

Ytterligare en variant är webbinarierna, där du kopplar upp dig mot en livesänd föreläsning, men där du inte kan interagera.

Vilken variant av utbildning är bäst för mig som ledare?

Det finns inget entydigt svar på den frågan om vilken variant av utbildning i ledarskap som är bäst. Som med så mycket annat är det olika från person till person och från utbildning till utbildning. En ledarskapsutbildning skulle jag säga fungerar bäst som antingen en hybrid- eller en webbutbildning. Detta beroende på att dess innehåll kräver interaktion från deltagarna för att det ska ge bäst resultat. En utbildning i Excel fungerar utmärkt som förinspelad kurs, där man kan gå tillbaka som man vill och repetera.

En mycket bra aspekt på distanskurser är att du kan delta, även om du är lite förkyld. Istället för att behöva skjuta fram sitt deltagande kan man delta på säkert avstånd och riskerar inte att varken förvärra sin förkylning eller smitta andra.