Ledarskapsutbildning

Ledarskapsutbildning på distans

Distansutbildning för ledareEn ledarskapsutbildning på distans är ett praktiskt alternativ till traditionell fysisk utbildning. Innehållet är detsamma och du lär dig samma saker, dvs att leda medarbetare och grupper med hjälp av bra ledarverktyg. Du får nya lärdomar och färska insikter inom ledarskapets olika områden. Du fördjupar och förstärker dina kunskaper i ledarskap och utvecklas i din ledarroll. Erfarna utbildningsledare lär ut ledarskapets olika infallsvinklar med hjälp av fakta, forskning och praktiska erfarenheter. Du involveras i utbildningens innehåll tack vare pedagogiska upplägg, övningar och interaktivitet, allt på distans.

Fördelar med det digitala utbildningsrummet

De allra flesta är numera vana vid att interagera digitalt och vi har funnit att det fungerar över förväntan med ledarskapsutbildning på distans. Visst föredrar många fortfarande att gå utbildning fysiskt, men det digitala utbildningsrummet är ett mycket bra alternativ. Speciellt praktiskt är det när du har behov av nya kunskaper, men inte har tid att resa iväg. Då är en distansutbildning i ledarskap mycket användbart och spar mycket tid. Förbered dig väl inför utbildningen, genom att ha en bra internetuppkoppling och ett headset. Tala om för din omgivning att du ska vara med på en utbildning på distans, och be om att inte bli störd.

Hur går ledarskapsutbildning på distans till?

Att gå en ledarskapsutbildning på distans är nästan som att gå en helt vanlig klassrumsutbildning. Vi  på Hjärtum Utbildning erbjuder dels så kallad hybridutbildning, med både fysiska och digitala deltagare, dels rena webbutbildningar. På en webbutbildning deltar alla på distans. Vilket alternativ du än väljer får du en utbildning som innehåller praktiska verktyg och utvecklande metoder i ledarskap. Du utvecklar ditt personliga ledarskap och skaffar dig verktyg som du kan börja praktisera direkt. Läs mer på hemsidan kompetensutveckling Hjärtum Utbildning. 

Hybridutbildning i ledarskap

Under en ledarskapsutbildning som ges som hybridutbildning ser du främre delen av klassrummet, där utbildningsledaren står. Du kan se hur utbildningsledaren rör sig och visar PowerPoint- bilder och självklart hör du vad han/hon säger. Du kan även höra vad deltagarna i klassrummet säger. När du själv vill säga något sätter du bara på mikrofonen på din dator och pratar. Det finns en högtalare i klassrummet som förstärker din röst så att du hörs tydligt. Använd helst ett headset med mikrofon, det blir så mycket bättre ljudkvalitet då. Tack vare bra teknik blir känslan nästan densamma som att gå en fysisk utbildning.

Webbutbildning har bara digitala deltagare

En digital utbildning för ledareEn webbutbildning i ledarskap har bara digitala deltagare och du kopplas upp direkt till utbildningsledarens dator. En sådan här utbildning blir lite annorlunda mot en hybridutbildning, eftersom du inte riktigt får samma ”klassrumskänsla”, men innehållsmässigt får du precis samma sak. Även under en ledarskapsutbildning som sker helt på webben lär du dig om ledarskapets olika synvinklar. Du gör övningar och diskuterar med de andra deltagarna, så att kunskaperna slår rot ordentligt. Har du några frågor ställer du dem direkt till utbildaren.

Utbildning på distans ger kunskaper i ledarskap

För vissa passar en webbutbildning bäst, andra föredrar en hybridutbildning. Gemensamt för båda typerna av ledarskapsutbildning på distans är att du får goda kunskaper i ledarskap och att du kan medverka på ett mycket enkelt sätt. Innehållet i alla Hjärtum Utbildnings online-utbildningar är anpassade för att hållas på distans, så att du enkelt ska kunna diskutera och öva. Det är enkelt att interagera med utbildningsledaren och du känner verkligen att du deltar.

Att välja ledarskapsutbildning på distans

Nästan all vår ledarskapsutbildning kan du även gå på distans och nedan ser du några som du kan välja bland. De flesta vänder sig till dig som är ny i din roll, eller som endast har arbetat en kortade tid som ledare. Dessa utbildningar passar även för dig som arbetat ett tag, men som saknar ledarskapsutbildning. Under din tid som chef eller ledare har du säkert stött på frågor och funderingar kring det här med att leda en annan människa. Förmodligen har du råkat ut för situationer, där du inte riktigt vetat hur du ska agera. Då är en utbildning ett bra sätt att dels lära dig hantera olika ledningssituationer, dels lyssna till hur andra hade löst problemet.

Utbildning inom ledarskapsområdet

Ibland fungerar ledarskapet bra, ibland kunde det gått bättre. Med en utbildning inom ledarskapsområdet får du en helt ny bild av ledarens roll och får ta del av en användbar verktygslåda att välja ur. Det kommer att underlätta för dig i din vardag som ledare och hjälper dig att leda verksamheten på ett utvecklande och starkt sätt. Vilken ledarskapsutbildning passar dig bäst, just nu? Kanske någon av dessa utbildningar passar för den nivå i ledarskapet som du befinner dig på:

 • Ny som chef
 • Att leda utan att vara chef
 • Certifierad ledare
 • Arbetsledarutbildning
 • Ny som projektledare
 • Chefens samtal

Distansutbildning för ledare ger grundläggande kunskaper

Oavsett var du befinner dig i din karriär är det alltid viktigt att gå en distansutbildning i ledarskap med jämna mellanrum. Är du ny i rollen är det speciellt viktigt att redan i inledningen av din nya tjänst gå en grundläggande och gedigen ledarskapsutbildning. Det kommer att underlätta för dig och förbereder dig inför de vanligaste fallgroparna vid till exempel ett ledarskap på distans som du kan råka ut för. Med kunskaper om ledarskap i bagaget kan du hantera konflikter och svåra situationer på ett enklare och ofta även snabbare sätt.

Lärdomar från en ledarskapsutbildning på distans

Innan du ansluter till utbildningen är det bra om du har tänkt igenom några saker. Fundera på följande; vad du vill få ut av din ledarskapsutbildning, vilka lärdomar vill du få? Vilka styrkor och svagheter har du som ledare och vad finns som du vill utveckla inom ditt ledarskap? Sedan är det naturligtvis bra om du har med dig helt egna frågeställningar som bygger på dina egna erfarenheter. Händelser du har råkat ut för eller situationer som har uppkommit där du har känt dig lite vilsen som ledare. Utifrån utbildningsledarens gedigna erfarenheter kan du få guidning och stöttning. Sedan kan du dessutom få input från dina digitala utbildningskamrater. Du är med största sannolikhet inte ensam om dina upplevelser och bara den vetskapen kan vara värdefull.

Att använda det du lärt dig i praktiken

När du kommer tillbaka till din arbetsplats efter en ledarskapsutbildning är du sannolikt ”taggad” att prova dina nyvunna färdigheter. Använd det du har lärt dig, men var också lite försiktig och försök inte göra allt på en gång. Notera gärna vad som fungerar galant och vad som inte riktigt fungerar. Fundera på vad orsakerna kan vara. Går du för fort fram? Är din arbetsplats inte riktigt redo för att göra på nya sätt? Känn av stämningen och försök igen, men gå varligt fram. Kanske skulle fler behöva gå den utbildning som du just har gått? Detta brukar oftast vara mycket effektivt, då ni alla har samma kunskaper och uppdateringar. Gå en ledarskapsutbildning på distans och hitta nya infallsvinklar till ditt ledarskap.

Ledarskapsutbildning på distan

Vad säger andra utbildningsdeltagare?

Utbildningsdeltagare som vi har haft på ledarskapsutbildning på distans använder ord som ”fungerade utmärkt”, ”mycket bra” och ”om alla utbildningar fungerar lika bra behöver jag inte gå på plats i fortsättningen”. Bra kvitton på att våra distansutbildningar fungerar jättebra och att deltagarna är nöjda. Våra utvärderingar visar att deltagarna är mycket nöjda och att de blir både sedda och hörda av utbildningsledaren. De upplever att de kan prata när de vill och att de digitala grupprummen fungerar bra.

Utbildningar med bra distansteknik

I och med bra teknik är det lätt att göra sin röst hörd, även på distans. Tack vare en bra kamera ser distansdeltagarna vad som händer i utbildningslokalen. Ni ser hur de fysiska deltagarna rör sig under fikaraster och pauser. Enda gången vi egentligen tar en paus med direktsändningen är under lunchrasten. Då lägger vi ut en bild med tiden då utbildningen återupptas. Det brukar vara bra att alla får ta en ordentlig paus mitt på dagen. Som deltagare behöver du vilka, äta och kanske ta en promenad.

Ledarskapsutbildning på distans

Förberedelser inför ledarskapsutbildning på distans

Din ledarskapsutbildning på distans blir inte bättre än dina förberedelser. För även om vi som utbildningsarrangör har förberett med jättebra teknik och riktigt bra sändningskvalitet kan det fallera om du inte har tänkt på hur det kan tas emot i din ände. Här är en lista över saker som är bra att tänka på:

 • Kapaciteten i ditt eget nät är av avgörande betydelse för vilken kvalitet du får på bild och ljud
 • Planera så att ingen annan i hushållet kör något som tar mycket bandbredd i anspråk
 • Se till så att du kan vara ostörd, både från ljud och ofrivillig medverkan i bild från andra i hushållet
 • Använd ett bra headset eller hörlurar, det gör mycket för ljudkvaliteten
 • Ladda helst ner aktuell programvara för den digitala utbildningen. Oftast fungerar det smidigare om programmet finns på datorn, än om du går via webbläsaren

Ledarskapsutbildning på distans för den informella ledaren

Är du ledare men inte chef, t ex en arbetsledare? Då har du speciellt stort behov av en ledarskapsutbildning som är anpassad efter just dina speciella frågeställningar. Om du arbetat ett tag som ledare har själva arbetet i din grupp rullat igång. Kick-offen är genomförd och du som är ledare men inte chef har fullt upp med få rollerna att ”sätta sig”. Du kommer snart att märka att små undergrupper bildas. Kollegor som grupperar ihop sig, antingen beroende på arbetsuppgifterna, för att de känner varandra eller för att de helt enkelt dras till varandra.

Kunskapsträning på distans

Det är i det här läget som en distansutbildning i ledarskap är extra värdefull. Du får kunskapsträning som är relevant för dig som ledare. Utbildningen lär dig bland annat konsten att bygga team. Det innebär att undergrupper inte kan tillåtas ta för stort utrymme utan det är teamet som enhet som gäller först och främst. Du lär dig hur du bäst framhåller för alla att det viktiga är att gruppen lyckas med sitt uppdrag och att alla måste dra åt samma håll.

Lär dig använda verktyg för ledarskap som blir ifrågasatt

En ledare som inte men inte chef kan ibland råka ut för att bli ifrågasatt av någon gruppmedlem. Då plockar du fram det du lärt under distansutbildningen. Där har du fått en liten verktygslåda just för detta ändamål. Det är viktigt att du börjar i tid. Annars kan det gå så långt att du blir motarbetad och att din auktoritet blir underminerad. Se till att sätta stopp för detta mycket snabbt! Att bygga team och att hålla samman det som en enhet förutsätter att det finns en enda ledare. Om du känner att någon försöker ta över din roll, ta tillbaka kontrollen genom att tydligt markera vem det är som fattar besluten. Ta tag i problemet snabbt, annars kommer det att ta fokus från själva arbetsuppgiften.

Mod att axla din ledarroll kommer efter utbildningen

En utbildad ledare är en modig ledareFör att undvika att hamna i läget att någon ifrågasätter dig är det av stor vikt att du som är redan från början axlar din ledarroll. En ledarskapsutbildning på distans ger dig värdefull kunskap om att om du tidigare var en i gruppen så är din roll nu helt annorlunda och det måste du förstå till fullo. Det kommer att blir svårt för dig att framgångsrikt bygga upp ditt team om du står med ena foten i gänget och andra foten i styrgruppen. Speciellt svårt blir det om du måste fatta obekväma beslut och hålla svåra samtal med en gruppmedlem som tidigare var din kollega. Du behöver förbereda dig på att jobbiga situationer kan inträffa och du bör skaffa dig kunskap om hur du ska tackla dem.

Utbildning gör dig väl förberedd

Om du är väl förberedd och kanske till och med har fått gå en ledarskapsutbildning i hur det är att vara ledare men inte chef, då är det roligt att arbeta med att bygga upp sitt team. Att delta i gruppens resa från att vara som lösa pusselbitar till att bli sammansvetsade till en hållbar och kreativ enhet, är enormt stimulerande. När du märker att gruppens dynamik fungerar, att rollerna är stabila och att alla tar ansvar för att gruppen rullar framåt, då har du lyckats. Är du ledare av ett projekt som har en slutpunkt upplever du oftast denna känsla mot slutet av projektet. Många i gruppen kan uppleva det som jobbigt att veta att samarbetet snart är slut. Det är därför viktigt att du börjar planera för finalen så att gruppen verkligen får ett avslut.

En ledarskapsutbildning på distans ger nya lärdomar

Att gå en kurs i ledarskap på distans fungerar lika bra för dig som är ny som ledare och för dig som är erfaren. Oavsett var du befinner dig i karriären kommer en utbildning att ge dig nya lärdomar och fylla på ditt kunskapsförråd. Du får stöd i ditt sökande efter din egen ledarstil och blir medveten om olika sätt att leda. Du utvecklar ett moget och medvetet ledarskap som passar din personlighet. En distansutbildning hos oss är alltid lärarledd i realtid. Det gör att du kan ställa frågor direkt när de uppstår och kan bolla funderingar med utbildningsledare och andra deltagare. Lägg därför in en ledarskapsutbildning på distans i ditt schema och få rätt förutsättningar för ditt ledarskap.